Atomdan Kâinata içeriğine geri dön

Radyasyon ve Bedenimiz-1

Bedenimizde ihtiyacımız olduğu bilinen atomların, maddelerin dışında başka maddeler de vardır. Güneş’te Ay’da, yıldızlarda, galaksilerde hemen bütün maddelerin tamamı bedenimizde vardır. Çünkü toprakta bulunan her element bedenimizde bulunmaktadır. Göklerdeki her şey toprak maddelerinden yapılmıştır. Teknoloji olsun olmasın ilk insandan beri yaşamış herkesin bedeninde vardı ve hep var olacaktır. Anne karnındaki bebeğin bedeninde de vardır. Misal bedenimizde 0.2 mg kadar altın vardır. Vücudumuzdaki elektriğin iletilmesinde rol oynayabileceği tahmin edilmektedir. Henüz ispat edilememiştir.

Uranyum, toryum ve diğer kararsız elementlerle birlikte potasyum-40 ve karbon-14 gibi bütün radyoaktif izotoplar bedenimizde bulunmaktadır. Bunlar toprakta, suda ve havada eser miktarda da olsa mevcuttur. Bedenimize yediğimiz, içtiğimiz ve soluduğumuz hava ile geçerler. Yeryüzünde radyoaktif maddeden arındırılmış bir yer yoktur. Bitki ve hayvanların bünyelerinde de bu radyoaktif maddeler bulunmaktadır.

Misal insan vücudu gıdalarla birlikte günde 2 miligram kadar uranyum alır. Bunun yaklaşık 0.04 miligramı barsaklarda emilir. Bir kısmı idrarla atılır, bir kısmı ise saçlara geçer. Saçımızda bedenimizdekinden belki yüz kat fazla uranyum vardır. Brezilya’da Amazon bölgesinde insanların saçlarında olması gerekenin kat kat fazla civa vardır. Çünkü sularda altın madenciliğinden dolayı civa oranı çok yüksektir. Buharlaşarak havaya da karışmaktadır.

Yani her gün bedenimize uranyum giriyor kan ile bütün bedeni dolaşıyor. Yani bedenimizin her noktasından uranyum hiç eksik olmaz.

Daha önce bir yazımızda kalbimizin nükleer enerji ile çalıştığını söylemiştim. Potasyum-39 bedenimizin ihtiyacı olan bir elementtir. Onsuz hayat olmaz. Radyoaktif değildir yani radyasyon yaymaz. Bedenimizde 140 gram kadar bulunmaktadır. Fakat potasyumun radyasyon yayan bir izotopu vardır. Bu Potasyum-40’dır. Bedenimizdeki toplam potasyumun içinde 16.4 miligram kadar mevcuttur (yaklaşık toplam potasyumun %0.012).

Devamı gelecek