Atomdan Kâinata

Atomların Ölümü

Madde âleminde değişime uğramayan bir şey tanımıyorum. İnsanoğlu hayatı boyunca pek çok değişime şahit oluyor. Fakat şahit olduğu değişimler bu dünyada veya kâinatta oluşan değişimlerin yanında bir hiçtir. Çünkü insanoğlunun beş duyu organı her değişimi algılayamaz. Keşfettiğimiz değişimlerin çok büyük bir kısmı duyu organlarımızla değil cihazlarla gözlenmektedir. Cihazlarla gözleyebildiklerimiz gözleyebildiklerimizin yanında çok küçük kalır. Bu …

Bedenimizdeki Nükleer Patlamalar

Yediğimiz gıdalardan, içtiğimiz sudan ve hatta soluduğumuz havadan bedenimize radyasyon veren maddeler gelmektedir. Bundan kurtuluş yoktur. En sağlıklı kişinin dahi bedeninde radyasyon bulunmaktadır. Bunun faydaları olduğu gibi fazla dozda zararı da vardır. Aşırı dozda bedenin fonksiyonlarında yıkım oluşturur. Fakat normal gıdalarla gelen radyasyonun etkisi çok azdır. Hiç yok değildir. Bedenimizde her iki dakikada bir milyon …

Binlerce Yıl Önce Süveyş Kanalı Açıktı

Bir yazımızda Firavunun zararından kurtulmak için Musa aleyhisselamın müminlerle birlikte Mısır’dan Kudüs’e doğru giderken önlerine bir deniz veya nehir çıkmasından Süveyş kanalının o tarihlerde açık olması gerektiğini belirtmiştik. Yine kanalın sadece bölgedeki kumun taşınarak açılmasını da kanalın zamanla kum fırtınaları ve az da olsa yağışlarla taşınan kumla dolduğuna senet göstermiştik. Kuranı Kerimde Süveyş Kanalının o …

Bizi Varlıkta Tutan Sebep Yaratılan Zamandır

Zamanın dışına çıkamadığımız, hayal dahi edemediğimiz için kaderi ve Onun yarattıklarını ve yaratılış sebeplerini anlayamıyoruz. Hayalimizde zamanın dışına çıktığımızı ve yürüdüğümüzü düşünelim. Olacak iş değil, çünkü ikinci adımı atmak için zamanın geçmesi gerekiyor. Zamanın durmasını hayal edebiliriz. Her şey durdu. Atomların çevresinde dönen elektronlar durdu, Güneşin yanması durdu. Düşünce dahi durdu. Zaman durunca hiçbir şey …

Bu Cihaz Ay’da Oksijen Üretir

BU CİHAZ AY’DA OKSİJEN VE DEMİR ÜRETİR Ay’da %15 oranında demiroksit vardır. Bu yüzden Ay’da bazı yerler koyu görünür. Demiroksit demir ve oksijenden müteşekkildir. Ayrılmaları çok zordur. Uygun kimyasal bir yol bulunamadı. Belki fiziksel yol en uygunu. Demiroksit yeterli derecede güçlü lazer ışınları ile dövülürse demir ve oksijene ayrılır.

Ekvatorda Kutup Işınları Görüldüğünde Güneş Patlayacaktır

TRT1’deki programda TV24’deki gibi kitabın içeriğini anlatma imkânı tanınmayınca biraz üzüntüden biraz da sunucunun taraflı tavrına sert bir tepki olarak “Bir iletişim vasıtası” yerine kullandığımız “CEP TEL” den sonra “İKİNCİ BİR İLK”e imza atıyoruz.  Bu iddiamız bilimsel olarak doğrudur. Ama maalesef kimse göremeyecek. Melekler görecekler ve diyecekler ki    “Bunu Ademoğlu söylemişti zaten” (!). Güneşten kaçabilen …

Esir Maddesi var mıdır. Boşluk nedir

Maddenin hakikati (aslı), Enerji, Esir, Uzay ve Zaman Kâinattaki gizemlerdendir. Keşfedilen ve edilmemiş bütün olaylar bunların içinde cereyan etmektedir. Boşluk günümüz biliminde içi doldurulamamış bir kavramdır. Yani günümüzde “Boş”un kendisinin içi boştur. Bilim gelişince içi de doldurulacaktır. Uzayın ve atomların büyük bir kısmı boşluktur. Uzayın %0,0000000000000000000042’si bildiğimiz atomlarla ve onların oluşturduğu yıldızlarla doludur. Yani uzayın …

Işıktan Hızlı Parçacıklar

Nuh Suresi 15. ayeti kerimesinde “Allah’ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?” buyurulmaktadır. Tabi ki bu gelecek nesillere de ikaz olabilir. Fakat akla haklı olarak bir soru getiriyor. Nuh ayetinde geçmesi acaba o zaman yükselen teknoloji ile bu tabakaları gördüler mi Kanaatimce evet. Çünkü Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında en az 15 …

Kaynayan Kazan Karadeniz

Gelecekte olması muhtemel doğal afetler-1 Bu yazı gelecekte bir gün vuku bulması bilimsel olarak mümkün olan bir felaketin önüne geçmek için Karadeniz’in derinliklerindeki hidrojen sülfürün işletilerek ekonomiye kazandırılmasını tavsiye etmektedir. Karadeniz’de muhtemel bir felaketin dâhili ve harici sebepleri ve etkileri bu yazıda yer almaktadır. Karadeniz’de yüzlerce hatta binlerce atom bombası gücünde patlama; Türkiye, Bulgaristan, Romanya, …

METEOR AVCILARINA DUYURULUR

Bazı varsayımlar dikkate alınarak yapılan hesaplara göre yeryüzüne bir yılda düşen meteor sayısı tahmin edilebilmektedir. Bu hesaplar gözlemle yapılan meteorları tek tek sayan bir sayım değildir ki bu şu an mümkün değildir. Bu maksatla uzaya gönderilecek birçok uydu atmosfere çarpan ve yanıp bitmeden toprağa düşen meteorların sayısını verebilecektir. Nitekim atmosfere çarpan meteorların sayısı zaman içinde …

Radyasyon ve Bedenimiz-1

Bedenimizde ihtiyacımız olduğu bilinen atomların, maddelerin dışında başka maddeler de vardır. Güneş’te Ay’da, yıldızlarda, galaksilerde hemen bütün maddelerin tamamı bedenimizde vardır. Çünkü toprakta bulunan her element bedenimizde bulunmaktadır. Göklerdeki her şey toprak maddelerinden yapılmıştır. Teknoloji olsun olmasın ilk insandan beri yaşamış herkesin bedeninde vardı ve hep var olacaktır. Anne karnındaki bebeğin bedeninde de vardır. Misal …

Uzayda İnsan Var mı

Yüz yıl sonra insan mı robot mu olduğu anlaşılamayan süper robotlar yapılınca uzay boşluğuna uzunluğu beş km, genişliği bir km ve yüksekliği iki yüz metre civarında devasa bir uzay aracı gönderilir. Saniyede 50.000 km hızla giden aracın hedefi yüz bin yıl yolculuktan sonraki Samanyolu galaksisinde bir yıldızın yörüngesindeki dünya şartlarını taşıyan bir gezegene insan göndermektir. …

Uzaydan Gelen Radyo Dalgaları

Kanadalı bilim insanlarının kaydettiği uzaydan gelen radyo dalgaları geçmişte uzaya gönderilmiş insansız uzay araçlarından geliyor olabilir. Uzaydan gelen radyo dalgalarının nötron yıldızı gibi sönmüş yıldızlardan geldiğini ifade etmektedirler. Bunun doğru olmayacağına inanıyorum. Eğer radyo dalgalarının kaynağı bu çeşit yıldızlar olsaydı her zaman gelirdi, hiç kesilmezdi. Çünkü yalnız Samanyolu’nda 100 milyon, kâinatta milyarlarca nötron yıldızı, cüce …