Atomdan Kâinata

Atomların Ölümü

Madde âleminde değişime uğramayan bir şey tanımıyorum. İnsanoğlu hayatı boyunca pek çok değişime şahit oluyor. Fakat şahit olduğu değişimler bu dünyada veya kâinatta oluşan değişimlerin yanında bir hiçtir. Çünkü insanoğlunun beş duyu organı her değişimi algılayamaz. Keşfettiğimiz değişimlerin çok büyük bir kısmı duyu organlarımızla değil cihazlarla gözlenmektedir. Cihazlarla gözleyebildiklerimiz gözleyebildiklerimizin yanında çok küçük kalır. Bu …

Bedenimizdeki Nükleer Patlamalar

Yediğimiz gıdalardan, içtiğimiz sudan ve hatta soluduğumuz havadan bedenimize radyasyon veren maddeler gelmektedir. Bundan kurtuluş yoktur. En sağlıklı kişinin dahi bedeninde radyasyon bulunmaktadır. Bunun faydaları olduğu gibi fazla dozda zararı da vardır. Aşırı dozda bedenin fonksiyonlarında yıkım oluşturur. Fakat normal gıdalarla gelen radyasyonun etkisi çok azdır. Hiç yok değildir. Bedenimizde her iki dakikada bir milyon …

Binlerce Yıl Önce Süveyş Kanalı Açıktı

Bir yazımızda Firavunun zararından kurtulmak için Musa aleyhisselamın müminlerle birlikte Mısır’dan Kudüs’e doğru giderken önlerine bir deniz veya nehir çıkmasından Süveyş kanalının o tarihlerde açık olması gerektiğini belirtmiştik. Yine kanalın sadece bölgedeki kumun taşınarak açılmasını da kanalın zamanla kum fırtınaları ve az da olsa yağışlarla taşınan kumla dolduğuna senet göstermiştik. Kuranı Kerimde Süveyş Kanalının o …

Bizi Varlıkta Tutan Sebep Yaratılan Zamandır

Zamanın dışına çıkamadığımız, hayal dahi edemediğimiz için kaderi ve Onun yarattıklarını ve yaratılış sebeplerini anlayamıyoruz. Hayalimizde zamanın dışına çıktığımızı ve yürüdüğümüzü düşünelim. Olacak iş değil, çünkü ikinci adımı atmak için zamanın geçmesi gerekiyor. Zamanın durmasını hayal edebiliriz. Her şey durdu. Atomların çevresinde dönen elektronlar durdu, Güneşin yanması durdu. Düşünce dahi durdu. Zaman durunca hiçbir şey …

Ekvatorda Kutup Işınları Görüldüğünde Güneş Patlayacaktır

TRT1’deki programda TV24’deki gibi kitabın içeriğini anlatma imkânı tanınmayınca biraz üzüntüden biraz da sunucunun taraflı tavrına sert bir tepki olarak “Bir iletişim vasıtası” yerine kullandığımız “CEP TEL” den sonra “İKİNCİ BİR İLK”e imza atıyoruz.  Bu iddiamız bilimsel olarak doğrudur. Ama maalesef kimse göremeyecek. Melekler görecekler ve diyecekler ki    “Bunu Ademoğlu söylemişti zaten” (!). Güneşten kaçabilen …

Esir Maddesi var mıdır. Boşluk nedir

Maddenin hakikati (aslı), Enerji, Esir, Uzay ve Zaman Kâinattaki gizemlerdendir. Keşfedilen ve edilmemiş bütün olaylar bunların içinde cereyan etmektedir. Boşluk günümüz biliminde içi doldurulamamış bir kavramdır. Yani günümüzde “Boş”un kendisinin içi boştur. Bilim gelişince içi de doldurulacaktır. Uzayın ve atomların büyük bir kısmı boşluktur. Uzayın %0,0000000000000000000042’si bildiğimiz atomlarla ve onların oluşturduğu yıldızlarla doludur. Yani uzayın …

Işıktan Hızlı Parçacıklar

Nuh Suresi 15. ayeti kerimesinde “Allah’ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?” buyurulmaktadır. Tabi ki bu gelecek nesillere de ikaz olabilir. Fakat akla haklı olarak bir soru getiriyor. Nuh ayetinde geçmesi acaba o zaman yükselen teknoloji ile bu tabakaları gördüler mi Kanaatimce evet. Çünkü Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında en az 15 …

Kaynayan Kazan Karadeniz

Gelecekte olması muhtemel doğal afetler-1 Bu yazı gelecekte bir gün vuku bulması bilimsel olarak mümkün olan bir felaketin önüne geçmek için Karadeniz’in derinliklerindeki hidrojen sülfürün işletilerek ekonomiye kazandırılmasını tavsiye etmektedir. Karadeniz’de muhtemel bir felaketin dâhili ve harici sebepleri ve etkileri bu yazıda yer almaktadır. Karadeniz’de yüzlerce hatta binlerce atom bombası gücünde patlama; Türkiye, Bulgaristan, Romanya, …

Okyanusların Altındaki Kalıntılar

Gerek bilimsel kaynaklar ve gerekse İslami kaynaklara göre Tufan günümüzen en az 400 bin yıl önce vuku bulmuştur. Bu konuya Tufan başlığı altındaki yazılarımızda teferruatlı olarak değindik. Peki, 400 bin yıl içinde dünya coğrafyasında pek çok, akla hayale gelmeyecek değişiklikler mümkündür. Biz bunları bilimsel olarak keşfedince hayretimiz artacaktır. Bu süre içinde karalar okyanusların dibi olmuştur. …

Piramitler astronomik maksatla yapılmıştır

Piramitler astronomik gözlem ve haberleşme için inşa edilmiştir Mısır, Sudan, Meksika, Çin, Bosna Hersek, Peru, Yunanistan, Kanarya Adaları, İspanya, İtalya, Endonezya, Tibet, Honduras, Avustralya, Mauritius ve belki dünyanın başka birçok yerinde değişik şekil ve boyutlarda yüzlerce piramit vardır. Keşfedilmeyi bekleyen de bulunabilir. Bunların nasıl ve ne maksatla yapıldıkları hakkında bilimle örtüşmeyen bazı iddialar vardır. Yaşları …

Radyasyon ve Bedenimiz-1

Bedenimizde ihtiyacımız olduğu bilinen atomların, maddelerin dışında başka maddeler de vardır. Güneş’te Ay’da, yıldızlarda, galaksilerde hemen bütün maddelerin tamamı bedenimizde vardır. Çünkü toprakta bulunan her element bedenimizde bulunmaktadır. Göklerdeki her şey toprak maddelerinden yapılmıştır. Teknoloji olsun olmasın ilk insandan beri yaşamış herkesin bedeninde vardı ve hep var olacaktır. Anne karnındaki bebeğin bedeninde de vardır. Misal …

Uzaydan Gelen Radyo Dalgaları

Kanadalı bilim insanlarının kaydettiği uzaydan gelen radyo dalgaları geçmişte uzaya gönderilmiş insansız uzay araçlarından geliyor olabilir. Uzaydan gelen radyo dalgalarının nötron yıldızı gibi sönmüş yıldızlardan geldiğini ifade etmektedirler. Bunun doğru olmayacağına inanıyorum. Eğer radyo dalgalarının kaynağı bu çeşit yıldızlar olsaydı her zaman gelirdi, hiç kesilmezdi. Çünkü yalnız Samanyolu’nda 100 milyon, kâinatta milyarlarca nötron yıldızı, cüce …