Bor

Bor madenleri ülkemizde bol miktarda bulunmaktadır.

Acaba ürüne dönük, gelecek vaadeden yeterli çalışmalar yürütülüyor mu.