Çıkmaz Sokaklar

İnanmak başarmanın yarısıdır derler. Bir işin olacağına inanan kişi o işin nasıl olacağına kanaat getirmiştir. Yoksa bu inanmak körü körüne bir inanmak, bir inat değildir. Kafasında bazı düşünceleri, senetleri vardır. Bu deliller muvacehesinde düşündüğü şeyin olabileceğine inanmaktadır.