Erzurum Sıcak su İle Kalkınır

Erzurum Ilıca ve Hasankale’de deniz seviyesine kadar kazı yapıldığı taktirde çok miktarda sıcak su kaynağına ulaşılacağını tahmin ediyorum.  Denizden bin metre yükseklikteki sandıklı’da sıcak su kaynağına ulaşmak için bin metre kazı yapılıyor yani deniz seviyesine iniliyor. Erzurum’da bin metrenin altındaki sondajlardan yeterli suyun çıkması mümkün olmayabilir. Deniz seviyesine kadar inildiğinde, yani 2000 metre sonda yapıldığında Erzurum’da önemli derecede ısınma sağlayacak suya kavuşulabilir kanaatindeyim.

Erzurum’da sıcak suyun en önemli kullanım alanı tarımdır.

Sıcak su kaynağına ulaşıldığı taktirde sıcak suyun ısıttığı Erzurum ovasındaki seralarda yılda en az iki ürün alınır. Domates dahil pek çok tarım ürünü yetiştirilir. Bütün Erzurum Ovası çok verimli bir araziye dönüşür. Tarım ürünlerini işleyen, paketleyen imalathaneler kurulur. Erzurum’da salça fabrikası kurulur. Sıcak su Erzurum Ovasını öyle şenlendirir ki ovada ekilmedik yer kalmaz. Küçük tarım aletleri ile seralarda ekim, toplama ve kesim yapılır. Bu araçlara herkesin sahip olması gerekmez. Devletten veya ilgili yerlerden bir kaç gün için kiralanabilir. İş güçü en aza indirilerek tarım teşvik edilir.

Bu yüzden kaplıca sularının bulunduğu Erzurum’da devletimiz sıcak su arama çalışmalarına girmelidir. Bir kaç yüz metrelik sondalar yetersizdir. Deniz seviyesine kadar inilmelidir.

Sıcak su sağlandığı taktirde soğuyan su gerekirse reverse ozmoz sisteminden geçirilerek sulamada kullanılır. Kullanılan ayrıştırma sistemi tarım için faydalı mineralleri tutmaz. Toprağın asidik veya bazik olmasının önüne geçilir. Ziraat mühendislerimiz toprak analizleri yaparak suya yapılması gereken işlemleri belirtirler. Tarımda, özellikle sera tarımında yüksek verim için mutlaka ziraat mühendislerinin ve akademisyenlerin tavsiyeleri alınmalıdır.

Diğer önemli bir konu; tarım arazileri mirasdan dolayı çok küçük parçalara bölünebilmektedir. Her parçaya sera kurulmamalı. Sera imalat maliyetinin minimuma indirilmesi için genişlikte tek bir ölçü seçilir ve o ölçüde imal edilir. Bunun yanına ikinci bir sera eklenebilir. Uzunluk değişebilir. Yani isteğe bağlı sera genişliği seçilmemeli. Bu fiyatın yükselmesine sebep olur. Bölünüp küçülen araziler hesaba katılmalıdır.

Erzurum ovasından elde edilecek ürünlerden yılda milyonlarca dolar elbette kazanılır. Su çıkmasa dahi o dağların üstünde binlerce rüzgâr enerji santrali kurulabilir. Ele geçen enerji seraları ısıtmakta kullanılır.

Hayvancılık kuzeyde dağın eteklerinde geniş platoda yapılabilir.

 

 

Erzurum Ovası