Fen içeriğine geri dön

Çevre

İzmit Körfezi Temizleme Projesi

Yoğun göç, plansız sanayileşme, yapılaşma ve bunların getirdiği evsel ve endüstriyel atıklar, zirai ilaçlama, suni gübreler, hormonlar, deniz taşıma vasıtalarının atıkları, endüstriyel kazalar, yangınlar, kara taşıt araçlarından çevreye yayılan su ve yağmur ile körfeze ulaşan kimyasallarla Türkiyenin en güzide körfezi olan İzmit körfezini maalesef yaşanamaz hale getirmiştir.  Sanayi atıklarının çevreye vermiş olduğu zarar diğer faktörlerden …