Gizemli Gerçekler içeriğine geri dön

Bulutları Ağlatan Yosunlar

Bugün gizemli ve varlığımız için çok önemli bir konuyu anlatacağım.

Atmosferden her sene 400 milyon tondan fazla havadaki azotun şimşeklerin çakması ile nitratlara dönüşüp yağmurla toprağa indiği hesaplanmıştır. Bu nitratlı maddelerden karalarda yılda 3 milyar ton protein meydana gelir.

Deniz ve okyanuslara gelen nitratlara ve diğer maddelere dönüşmüş azotlu madde miktarı yılda on milyar ton kadardır. Deniz ve okyanus canlıları yaşaması için bundan 50 milyar tondan fazla madde üretir.

Havadaki soluduğumuz oksijenin yüzde 70’ini üreten okyanuslardaki tek hücreli yosunlar da bu nitratlı maddeleri kullanırlar. Yani yağmurlarla birlikte toprak ve okyanuslardaki canlılar için gökten gıda gelir.

Fakat burada çok ilginç bir olay vardır.

Bulutlardaki su buharı bir tozun veya çok küçük bir maddenin etrafında toplanarak yağmur taneciğine dönüşür. Yoksa dönüşemez. Hep buhar kalır.

Okyanuslardaki oksijeni üreten yosunlar havaya sülfürlü maddeler salarlar. Bu maddeler bulutları yağmur taneciklerine dönüştürürler. Sanki bulutları ağlatırlar.

Rahmet olarak yaratılan bulutlar sanki sevinç gözyaşları olan yağmurlarla karşılığında yosunlara nitratlı madde gönderir. Hediyeleşme hep devam eder.

İnsanoğlu düşündü mü hiç.