İstanbul

İstanbul İçin Tavsiyelerimiz

İstanbul’da aşağıdakilerin yapılması faydalı olacaktır kanaatindeyiz. Terkos Gölü’nün derinleştirilerek içme suyunun önemli bir kısmının buradan sağlanması www.yavuzornek.com/istanbula-yeni-su-kaynagi-projesi Yenikapı’dan Tekirdağ’a kadar kıyı boyunca denize dikilecek beton direklerle yol yapılması Yenikapı-Tekirdağ arasında kıyı boylarında spor ve piknik maksatlı kullanım sırasında sabitleştirilmiş sonra yer değişebilen yüzer adaların inşası. (Japonlar 60 yıl önce yapmışlar). Her ilçeye bir müze. Vatandaşlara …

İzmit Körfezi Temizleme Projesi

Yoğun göç, plansız sanayileşme, yapılaşma ve bunların getirdiği evsel ve endüstriyel atıklar, zirai ilaçlama, suni gübreler, hormonlar, deniz taşıma vasıtalarının atıkları, endüstriyel kazalar, yangınlar, kara taşıt araçlarından çevreye yayılan su ve yağmur ile körfeze ulaşan kimyasallarla Türkiyenin en güzide körfezi olan İzmit körfezini maalesef yaşanamaz hale getirmiştir.  Sanayi atıklarının çevreye vermiş olduğu zarar diğer faktörlerden …

Suni Adalar Piknik Spor Tesisleri

belediye başkanlarımıza sesleniyorum Belediye başkanlarımızın ortak çalışmaları ile bu tesisler mümkündür. Sadece kıyı kesiminde olanlar değil iç kısımdaki belediyelerin de katkısı olmalıdır. Bunu bütün dünya taklit edecektir. Siz bir ilk olun Benzeri yıllar önce yapıldı. Silivri, B. Çekmece, Beylikdüzü, Avcılar, K. Çekmece ve Marmara denizi ve İzmit körfezi kıyılarında iç kısımlardaki belediyelerin ortak katkısı ile …

Suni Yağmur Projesi

Dünyanı nüfusu yüz milyar olsa da bir trilyon olsa da insanoğlu aç ve susuz kalmaz. Ama yeterli yatırımlar yapılmadığından ve yanlış politikalar yüzünden aç ve susuz bırakılabilir. Dünyada bunun bugün misalleri vardır. Suni yağmurlar insanlığın geleceğini kurtaracaktır. Peki suni bulut ve yağmur nasıl oluşturulacak. Depremden önce yeraltından yüksek frekanslı ses dalgaları gelir. İnsanlar bunları işitemezse …

TERKOS GÖLÜ PROJESİ

 Terkos Gölü İstanbul’un “Akan Çeşmesi” olacaktır. İstanbul için yeni bir tatlı su kaynağı projesi Terkos Gölü derinleştirilerek İstanbul’un su ihtiyacının karşılanması mümkündür. Gölün derinleştirilmesi için sebepler. İstanbul’un su kaynaklarının yeterli olmadığı Sayın cumhurbaşkanımızın açıklaması ile anlaşılmıştır. İstanbul’un içme suyunun büyük bir kısmı Melen Çayından karşılanmaktadır. Suyun nakli için önemli miktarda masraf yapılmaktadır. Melen Çayı hem …

Yüzer Adalar

Ege, Akdeniz ve Okyanus Açıklarında Binlerce Kişilik “Yüzer Adalar“ Yakın Geleceğin Muhteşem Deniz ve Okyanus Tur Vasıtaları Bilimsel Konferansların Adresi Liderlerin Toplantı Yeri Deniz ve okyanuslarda, karaya bir kaç km mesafede, kıyı açıkları boyunca yüzlerce, binlerce km yol katedebilen, turist sayısı onbinleri bulan “Yüzer Adalar” yarınlarda bütün dünyada kullanılacaktır.  Teknoloji, ihtiyaç, eğlence ve hırs geleceğimizi …