İzmit Körfezi Temizleme Projesi

Karadeniz ile İzmit Körfezi küçük bir kanal veya boru hattı ile bağlanacaktır.

Sakarya Nehri’nin bir kısmı Körfeze akıtılacaktır.

Sapanca Göülü’nün de fazla suları Körfeze akıtılacaktır.

Körfez canlanacaktır.

İzmit Körfezi ülkemizin en önemli körfezidir. Bu önem onun kısa zamanda aşırı derecede kirlenmesinde sebep olmuştur. Körfezin temizlenmesi bölgede balıkçılığın gelişmesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır.

 

PROJENİN 1. KISMI.

 

Sakarya Nehri ile yılda yaklaşık 4 milyar m3 su Karadeniz’e akmaktadır.

Nehrin ortalama debisi 134 m3/sn dir.

Nehrin yıllık toplam suyunun %75’i olan 3 milyar ton su yaklaşık 30 km mesafeden boru hattı ile İzmit Körfezi’ne akıtılır.

Net 50 metre düşüşten kayıplar hariç bir yılda yaklaşık 300 milyon KWh enerji elde edilir.  

3 milyar metreküp su körfezde bir akıntı oluşturur,

körfeze canlı hayatın ihtiyacı olan oksijeni taşır.

Su gerekirse bir ön fiziksel temizliğe tabi tutulabilir.

Plaktonlar açısından bir problem yoksa gerekirse UV etkisine tutularak sağlığa zararlı bakteriler öldürülür.

Enerjiden elde edilecek gelir ile bölgede bir

YOSUN ARAŞTIRMA MERKEZİ

kurulabilir. Bu merkezin ülkenin kalkınmasına çok önemli katkıları olacaktır.

 

PROJENİN 2.KISMI

Karadeniz’den de İzmit Körfezi’nin doğusuna kadar en kısa mesafede boru hattı döşenir.

Sakarya Nehri’nden elde edilen enerji ile 15 milyar ton Karadeniz suyu 10 metre yükseltilerek inşa edilen boru hattı ile İzmit Körfezi’ne akıtılır.

Eğer su Karadeniz’de 5 metre yükseltilerek körfeze gönderilirse bir yılda Karadeniz’den körfeze 30 milyar ton su aktarılır. Toplam su 34 milyar tonu bulur.

Körfezin Darıca sınırına kadar olan kısımdaki su miktarı bu miktarın altındadır.

Yalnız Sakarya Nehri’nin suyu akıtılırsa 6-7 yılda körfezdeki suya eşdeğer su körfeze gelir.

Bu proje ile körfezin doğu kısmındaki su miktarı kadar su Karadeniz’den körfeze bir yılda akıtılır.

Körfez bu su ile önemli ölçüde temizlenir.

 

EK PROJE

Suların körfeze nakli için Karadeniz’deki kıyıya vuran dalga yüksekliğinden veya dalga enerjisinden de istifade edilebilir.

Bu taktirde Sakarya Nehri’ne gerek kalmayabilir.

Bu projeler Marmara Denizi’nin de temizlenmesine etki eder.

 

PROJENİN GEREKÇESİ

Yoğun göç, plansız sanayileşme, yapılaşma ve bunların getirdiği evsel ve endüstriyel atıklar, zirai ilaçlama, suni gübreler, hormonlar, deniz taşıma vasıtalarının atıkları, endüstriyel kazalar, yangınlar, kara taşıt araçlarından çevreye yayılan su ve yağmur ile körfeze ulaşan kimyasallarla türkiyenin en güzide körfezi olan İzmit körfezini maalesef yaşanamaz hale getirmiştir.  Sanayi atıklarının çevreye vermiş olduğu zarar diğer faktörlerden çok daha fazladır. Hakikatte çevre kirliliğinin miladı sanayileşme devriminin başlangıcıdır. Bu gün mg seviyesinde yapılan kimyasal deneyler geçmişte 20-30 kg lık balonlarda yapılıyordu ve bu Avrupa ve Amerika’da 200 yıl kadar devam etti, özellikle Avrupa toprakları çok kirlendi. Ancak Avrupa erken davrandı, çevre bilimini literature soktu ve tedbirlerini aldı.

İzmit korfezi gün geçtikçe kirlenmektedir. Yüzey su akıntıları ile kirletici maddeler kaynaklarından uzak bölgelere taşınmaktadir, depremin de kirlenmeye tesiri olduğu belirtilmektedir. Tübitak ve bölgedeki üniversitelerin yapmış olduğu analizler ağır metaller Ag, As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, P, Pb, Sb, Ti, V, ve Zn, toksik organic PAH, PCB ve PCDD/F ve diğer poliaromatik karbonlar, organometallik, inorganik maddeler ve fiziksel artıklarla gün be gün kirlenen İzmit körfezinin iyileştirilebilmesinin şimdilik mümkün olmadığını göstermektedir. İşletmelere arıtma zorunluluğu getirilmişse de takip edilmelidir.

Yapılan araştırmalara göre İzmit Körfezine günde, 6,6 kg kurşun, 43,2 kg çinko, 11,9 kg bakır, 209 kg krom, 5,1 kg civa ve 30,8 ton yağ karışmaktadır.

Körfezdeki kirlenme doğu kıyısı ile Diliskelesi arasında maksimuma ulaşmaktadir. Diliskelesi civarında 3 km ye düşen körfez genişliği suyun hareketini azaltmaktadir, ve bu bölge sanki bir iç deniz gibi özellik arzetmektedir. Su içindeki zararlı maddeler ve dibe çöken ağır metal bileşikleri deniz ürünlerini zehirlemektedir.

Bu gün bilinen hiç bir teknoloji İzmit körfezini temizlemeye yeterli değildir. Yapılan bütün çalısmalar kirliliğin boyutunu takib etmeye yöneliktir. Kirlilik ne kadar artarsa temizlenmesi de o kadar çok zaman alacaktır ve daha pahalıya mal olacaktır. Körfezin kirlenmesine son verilmesinden sonra bugünkü şartlar altında yapılacak tek temizleme yolu vardır.

 

  1. Turk J Engin Environ Sci 25 (2001) , 299 – 313.
  2.      http://www.1bilgi.com/cevre-bilimleri
  3. Morkoç, Enis | Okay, Oya S. | Edinçliler, Ayşe Environmental Geology, ISSN: 09430105, Vol: 56, Issue: 1, Date: November 2008, Pages: 131-138
  4. Pekey, Hakan Environmental Monitoring and Assessment, ISSN: 01676369, Vol:123, Date: December 2006, Pages: 219-231
  5. Balkıs, Nuray Marine Pollution Bulletin, ISSN: 0025326x, Vol: 46, Issue: 7, Date:  July, 2003, Pages: 865-878
  6. Telli-Karakoç, F.Fatma | Tolun, L.Leyla | Henkelmann, B.Bernhard | Klimm, C.Christian | Okay, O.Oya | Schramm, K.-W.Karl-Werner. Environmental Pollution, ISSN: 02697491, Vol: 119, Issue: 3, Date: October,     2002, Pages: 383-397.
  7. Isinibilir, M. | Kideys, A.E. | Tarkan, A.N. | Yilmaz, I.N. Estuarine, Coastal and Shelf Science, ISSN: 02727714, Vol: 78, Issue: 4, Date:  July 30, 2008, Pages: 739-747

1 geri izleme / bildirim

  1. İstanbul İçin Tavsiyelerimiz – Dr. Yavuz Örnek

Yorumlar kapatıldı.