Bedenimizi Oluşturan Maddeler Uzaydan Gelmiştir

Dünyanın kimyasal olarak farklı kısımları vardır. Atmosfer, yeryüzü, okyanuslar, yer kabuğu, manto ve çekirdek. Bunların da kendi aralarında kimyasal farklılılar gösteren kısımları vardır.

Dünyanın ağırlığı  5.972×1021 ton’dur. Bunun yaklaşık 4.4 x 1018 tonu yani ağırlık olarak yaklaşık binde biri karbondur. Çok büyük bir kısmı yer kabuğu, manto ve çekirdekte bulunur. Bu karbonun kaynağı karbonatlı kayalardır.

Diğer karbon kaynaklarına bakalım.

Atmosferde karbondioksit halinde; 8 x 1011 ton

Deniz ve okyanuslarda çözünmüş karbondioksit halinde; 3.6 x 1013 ton

Bütün canlılarda, bitkilerde ve toprakta; 2 x 1012 ton

Yer kabuğundaki kömürlerde ortalama; 1 x 1013 ton

Petrolde; 1 x 1011 ton

Doğal gazda; 6 x 1011  ton

Kutuplarda hidrat şeklinde ortalama; 2 x 1012 ton

Demek ki havada, suda, toprakta, kömürde, petrolde ve doğal gazda toplam yaklaşık 5 x 1013 ton karbon vardır.

Havadaki oksijen miktarı; 1 x 1015 tondur.

Atmosfere yılda toz olanlar da dâhil 37,000-78,000 ton meteor çarpıp yanar. Günümüzde ortalama 50.000 ton. Fakat bu rakam dünya kurulduğu ilk 100 milyon yılda belki bunun binlerce katı idi. Yani elbette çok fazlaydı. Bu sebepten dünya kurulduğu günden beri dünyaya yılda düşen ortalama meteor miktarını yılda günümüzdekinin 20 katı yani bir milyon ton kabul edelim. Dünyanın yaşının 4.5 milyar yıl olduğu kabul edilmektedir. Son 500 milyon yılı hesaba katmayalım. İlk 4 milyar yılda ortalama 1.000.000.000.000.000 ton (4 x 1015 ton) meteor atmosfere ve bilahare toprağa karışmıştır. Meteorların içinde ortalama %2 karbon bulunmaktadır. Toplam gelen karbon miktarı ise 80.000.000.000.000 (8 x 1013, yani 80 trilyon) tondur.

Bu miktar bütün canlılarda, toprakta, atmosferde, kömür, petrol ve doğalgazda bulunan karbondan fazladır.

Yani canlıların bedenlerini ve enerji kaynaklarını oluşturan karbon dünya oluştuktan sonra uzaydan gelmiştir.

 

Meteorlarla gelen oksijen miktarı ise 160.000.000.000.000 (1.6 x 1014 tondur). Havadaki oksijenin altıda biri kadar.

 

Milyonlarca yıl önce birim zamanda dünyaya düşen meteor miktarı şimdikinin on belki yüz katı kadardı.

Demek ki havadaki oksijenin ve yeryüzündeki karbonun tamamı meteorlarla yeryüzüne inmiş olabilir.

Bu işlem muhtemelen ilk 100-500 milyon yılda tamamlanmış olabilir.

Yani bedenlerimizi oluşturan maddeler dünyaya sonradan gelmiştir.

Yeryüzündeki suyun tamamının uzaydan gelen meteorlardaki oksijen ve hidrojenden oluştuğunu kabul edelim.

Bu taktirde atmosfere giren meteor miktarını bulabiliriz.

Okyanus sularını oluşturan oksijen miktarı 1.2 x 1018 tondur. Havadaki oksijenden bin kat fazladır.

Topraktaki oksijeni de hesaba katarak yeryüzündeki oksijen miktarını 1.3 x 1018 ton olarak alabiliriz.

Yani dünyanın 2000 de biri sonradan uzaydan gelmiş olabilir. Belki daha fazlası. Çünkü ilk oluşum döneminde uzayda bol miktarda asteroid bulunmaktaydı. Gittikçe azalmaktadır. Ama hala küçüklü büyüklü uzayda milyonlarca asteroid bulunmaktadır.

Burada kayaçlardaki oksijeni  hesaba katmayacağız.

Meteorların %40’ı oksijen olduğuna göre gelmesi muhtemel toplam meteor miktarı 3.2 x 1018 tondur.

Bunun %2’si 6.4 x 1016 ton meteorlarla gelen karbon miktarıdır. Fakat bu miktar yukarıda bildirdiğimiz yeryüzündeki karbonun (kayaçlardaki karbon hariç) bin katıdır. Bu ise hesaba uymamaktadır.

Gelen karbon dünyanın ilk zamanlarında yeryüzündeki metal oksitlerle birleşerek yer kabuğundaki karbonatlı kayaçları oluşturmuştur.

Kayaçlarda 4.4 x 1018 ton karbon bulunmaktadır. Demek ki yer kabuğundaki kayaçlarda bulunan karbonun yaklaşık yüzde biri uzaydan gelmiştir.

Peki diğer elementlerden ne kadar gelmiştir.

Demir:          2.86 x 1017 ton

Silisyum:    1.82 x 1017 ton

Magnezyum: 1.56 x 1017 ton

Nikel: 4.48 x 1016 ton. (70 km derinlikteki yer kabuğunda 95 x 1016 ton nikel vardır. Daha derinlerde çok daha fazla vardır).

 

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*