Projeler içeriğine geri dön

Bilimler Akademisi

Üniversitelerde Bilim Akademileri Açılmalıdır.

Üniversitelerdeki bazı bölüm ve anabilim dalları yönetmeliklerin kıskacı altında gelişmekten mahrumdur.

Bir insana yetki verilince ondan istifade artar. Kurumlar da yönetmeliklerin verdiği imkânlarla gelişirler. Burada imkân binaya, masaya değil, hakikatte o kurumdaki bilim insanına verilmiştir.

Teknolojiler geliştikçe kurumların yapısı değişir ve gelişir. Çok eskiden bir üniversite içindeki pek çok araştırma aynı birim içinde yapılıyordu. Zamanla yeni bilimler oluştu. Bunlar sonra fakülte oldular.

İşte bugün gelinen noktada aynı problemle karşılaşıyoruz.

İstanbul Üniversitesinde veya bir kaç üniversitemizde Tıp Fakültelerinin içindeki bölümler birer fakülte, Anabilim dalları birer bölüm çapındadır.

Bu ise Tıp Fakültelerinde gelişmeye engeldir.

Peki Çözüm nedir.

İstanbul Üniversitesinde bulunan sağlık ile ilgili bütün birimler İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akadamesi altında toplanmalıdır.

Bunlar  Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakültesi, sekiz enstitü, 15 araştırma merkezi ve 2 meslek yüksek okulu.

Peki bunun ne faydası olacak.

Çapa Tıp fakültesinin içindeki 44 bölümden belirlenen akademik kriterlere  sahip olanlar fakülte yapılır.

Akademik kriter olarak yalnız akademisyen sayısı esas alınır.

Kriterlere uyan enstitüler ve araştırma merkezleri de fakülteleştirilir.

Benzer şekilde Mühendislik fakülteleri ortadan kaldırılır.

İçindeki bütün birimler Fen Bilimleri Akademisi altında toplanır.

Bütün bölümler yeterli kriterleri sağlıyorsa fakülteleştirilir. Bunlar fizik, kimya, biyoloji, elektrik, makina, inşaat, uçak, gemi, malzeme ve diğer fakültelere dönüştürülür. ODTÜ, Erzurum’da kimya bölümleri birer fakülte seviyesindedir.Edebiyat fakülteleri, iktisat, işletme ve ilgili sosyal bilimler de;

Sosyal Bilimler Akademisi altında toplanır.Edebiyat fakültesinin veya diğerlerinin adı aynı kalabilir. Fakat bunların içindeki bazı bölümler kriterlere uygun ise fakülteleşebilir.

Akademi bünyesindeki fakültelerden birinin dekanı aynı zamanda Akademi Başkanlığını da yürütür.

Bilim gelişince gelecekte bizim kurulmasını teklif ettiğimiz akademiler yetersiz kalacaktır ve fakülteler de akademilere dönüşecektir.

Yeni Kimya Bilimleri Akademisi, Fizik Bilimleri Akademisi, Uzay ve Astronomi Bilimleri Akademisi, Gıda Bilimleri Akademisi, Nükleer Bilimler Akademisi, Makina Bilimleri Akademisi, Malzeme Bilimleri Akademisi, Yer Bilimleri Akademisi, Bilgisayar Bilimleri Akademisi ve diğer akademiler kurulacaktır. Bu akademiler içinde farklı fakülteler oluşturulacaktır.