Projeler

Bilimler Akademisi

Üniversitelerde Bilim Akademileri Açılmalıdır. Üniversitelerdeki bazı bölüm ve anabilim dalları yönetmeliklerin kıskacı altında gelişmekten mahrumdur. Bir insana yetki verilince ondan istifade artar. Kurumlar da yönetmeliklerin verdiği imkânlarla gelişirler. Burada imkân binaya, masaya değil, hakikatte o kurumdaki bilim insanına verilmiştir. Teknolojiler geliştikçe kurumların yapısı değişir ve gelişir. Çok eskiden bir üniversite içindeki pek çok araştırma aynı …

MAYAR Yosun Araştırma Merkezi

Bu dosyada bir Bakanlığına bağlı MARMARA YOSUN ARAŞTIRMA MERKEZİ’nin (MAYAR) kurulmasının önemi ve gereği anlatılmaktadır. Enerjiden gıdaya, tarımdan medikale kadar pek çok alanda kullanılan yosunlar önümüzdeki yıllarda bilimin, sanayinin ve ülkelerin büyük ilgi odağı olacaktır. Batıda yosunlar için kullanılan bir ifade “çok büyük, muazzam, dev gibi bir potansiyele sahip”. Geleceğin gıdasında, enerjisinde, ilacında, tarımında ve …

Piri Reis Ödülleri

Sayın Cumhurbaşkanımıza önemle arzolunur Cumhurbaşkanımızın bütün dünyada yapılmış bilimsel çalışmalardan seçilmiş olanlara ÖDÜLLER vermesi ülkemiz açısından çok yerinde olur “PİRİ REİS” ULUSLARARASI AKADEMİ ÖDÜLLERİ  Piri Reis çizmiş olduğu harita ile bütün dünyada tanınan bir bilim insanıdır. Nobel ve diğer uluslararası ödüllerin benzeri için böyle bir aktiviteye isminin verilmesini hak etmiştir. Böyle bir aktivite ülkemize ve üniversitelerimize büyük katkı sağlayacaktır. Ödüllerin …

Sudan GAP Projesi

Sudan yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 10 uncu nüfus olarak da 40. ülkesidir. Sudan’a hayat veren Nil nehrinin havzası Afrika kıtasının onda biri kadar büyük bir alandır. 6650 km uzunluğu ile (bazı kaynaklarda 6695 km) dünyanın en uzun nehri olduğu belirtilmektedir. 10 ülke toprakları Nil nehrini beslemektedir. Yılda Akdenize 85 milyar metreküp su akmaktadır. Milyarlarca …