Projeler içeriğine geri dön

Piri Reis Ödülleri

Sayın Cumhurbaşkanımıza önemle arzolunur

Cumhurbaşkanımızın bütün dünyada yapılmış bilimsel çalışmalardan seçilmiş olanlara ÖDÜLLER vermesi ülkemiz açısından çok yerinde olur

PİRİ REİS” ULUSLARARASI AKADEMİ ÖDÜLLERİ 

Piri Reis çizmiş olduğu harita ile bütün dünyada tanınan bir bilim insanıdır. Nobel ve diğer uluslararası ödüllerin benzeri için böyle bir aktiviteye isminin verilmesini hak etmiştir.

Böyle bir aktivite ülkemize ve üniversitelerimize büyük katkı sağlayacaktır.

Ödüllerin cumhurbaşkanlığı köşkünde verilmesi uygun olur.

Dünyada birçok üniversite yaptıkları bilimsel araştırmaların dışında uluslararası arenada daha çok tanınmak, daha çok itibar sahibi olmak, başarılı öğretim üyelerini ve zeki öğrencileri kendilerine çekmek için bazı bilimsel ve sosyal aktiviteler yapmaktadırlar. Dünya çapında farklı bir aktiviteyi bizim de yapmamız çok elzem görmekteyiz. 

Bilimin her dalında oluşturulacak alt gruplar bütün dünyadaki çalışmalardan ödüle layık olan her anabilim dalında 10-50 kadarını üst gruba sunarlar. Üst grup bunlardan en başarılı bir kaçını seçerek C. Başkanına sunar. Son seçimi C. Başkanı bizzat kendisi yapar.

Bu ödülde maksat yüklü miktarda para vermek değil bilakis bütün dünyada başarılı çalışmalara imza atmış bilim insanlarını ödüllendirmek, onore etmek, tanıtmak, ülkemize gelecek bilim insanları ile ortak çalışma konularında ilişkileri geliştirmek, ortak AB projeleri sunmak, ülkemizi yakından tanıtmak, ülkemizdeki  bütün üniversitelerin öğretim üyelerini başarılı bilim insanları ile tanışmalarını, ortak çalışma yapmalarını sağlamak, üniversitelerimizin ve tabiki ülkemizin popülaritesini arttırmak ve üniversite mensuplarının yurt dışı tecrübeleri için fırsatlar oluşturmak olmalıdır.

Verilecek ödüller paradan ziyade büyük bir şerefi temsil eden “onur ödülleri” olabilir. 

Nobel ve diğer uluslararası ödül alan araştırmalara tekrar ödül verilmez.

Diğer uluslararası bütün ödüllerden farklı olarak temel bilim dallarında değil anabilim dallarında ödüller verilir.  

Ödüllerin bazı ana bilim dallarına verilmesi memnuniyeti arttırır. 

Bu mantık da büyük bir taktirle karşılanır. Dünyada farklı disiplinlerdeki bilim insanlarının başarılı çalışmaları ödellendirilmiş olur.

Devletimiz için itibarlı ve başarılı bir çalışma olacağına inanıyorum.