Seminer

Vakıf ve Derneklerde Konferans

Tufan Hakkında Konferans

Konferansın konusu ve gereği.

Kuranı kerimde birkaç ayeti kerimede Hazreti Nuh zamanında bir Tufan’ın vuku bulduğunu müfessirler bildirmektedir. Tufan’ın olduğu ayeti kerimelerle sabittir. Tevil edilecek bir olay değildir. Mutlaka vuku bulmuştur.

Ancak inançsız bazı kesimler Tufan hakkında cevap bulamadıkları soruları da senet göstererek Tufan’ın meydana gelmesinin mümkün olmadığını iddia etmektedirler.

Tufan hakkındaki ayeti kerimelere karşı zıt fikirler ileri sürmektedirler.

Maalesef bu fikirleri gençlerin kafalarının karışmasına sebep olabilmektedir.

İleri sürdükleri fikirler inananları ateistliğe sürüklemeye yöneliktir.

Onlara göre;

Tufan diye bir olay olmamıştır.

Tufan Sümer tabletlerinden ilahi kitaplara geçen bir seldir.

Yani ilahi kitaplar insan yazmasıdır.

Peygamber denen kişiler duyduklarını din diye yazmışlardır.

Din, peygamber ve kitap gerçek değildir.

Dağları aşacak su dünyada yoktur.

Dağları aşan su nereye gitti.

Hayvanlardan birer çift bir gemiye sığmaz.

Kutuplardaki, çöllerdeki ve dağlardaki hayvanlar nasıl alındı.

Peygamberi duymayanların suçu neydi.

Hayvanların suçu neydi

Gibi pek çok soru ile Müslüman yavrularının kafaları karıştırılmaya, imanı çalınmaya ve dinsizleştirilmeye çalışılmaktadır.

Biz yukarıdaki sorulara bilimsel cevaplar verdik.

Bu cevaplar toplumumuzda yayılınca, o soruları sormaya açıkça cesaret edemeyeceklerdir.

Çünkü artık cevabı var.

Tufan konusunda gençleri bilgilendirmek, onlara bu konuda faydalı olabilmek için dernek ve vakıflarda veya okullarda uygun  30-45 dakikalık bir konferans vermek isteğimizi ilgili mercilere duyurmayı gerekli gördük.

Dr. yavuz örnek

Konular

Araştırma Konuları 1. Tufan 2. Mu kıtası  3. Sümerlerdeki Tufan gerçek mi? 4. Geçmişte bir yüksek teknoloji var mıydı? Ayetlerdeki deliller Bilimsel deliller nelerdir Kilometrelerce derinlikteki dolgu toprakların altında kalıntı var mı? Çöllerin altında kalıtı var mı? On binlerce yıllık buzulların içinde kalıntı var mı? Ay ve Mars’ta kalıntı var mı? Uzayda geçmişte gönderilen uzay …