Bir Suçlu Gibi

 • Yürüyorduk yan yana baharda bağda
 • Dökülür dilden sözler tadı yok balda
 • Eğildim pamuk elin tutmaya yolda
 • Durdu baktı, eridim bir suçlu gibi
 • Yanında durduk kırmızı bir gülün
 • Koparmak istedim, almaya gönlün
 • Figan etti dalda dili bülbülün
 • Çektim elim daldan bir suçlu gibi
 • Bakıp halimi gözlüyordu gizliden
 • Eğer bülbülü ayırsaydın o gülden
 • Kopar giderdim bir daha dönmeden
 • Sanki affa uğradım bir suçlu gibi
 • Gülüşü mest etti geçtim kendimden
 • Yanağında gördüm balı, akar serinden
 • Eğildim içmeye bir yudum gamzeden
 • Salladı parmağın, sindim bir suçlu gibi
 • Sanki bir kemend, dalgalı siyah zülfün
 • Baktıkça dağlanır şu yaralı gönlüm
 • Dokunmak istedim, uzattım elim
 • Bakışı vurdu, durdum bir suçlu gibi
 • Dudakta gördüm bir şey, gizler arından
 • Yakan bir alev, soğuk kışın karından
 • Eğildim öpmeye, susadım narından
 • Çattı kaşların, kaldım bir suçlu gibi
 • Hiç kalır methine dillerdeki sözler
 • Endamı bir ay gibi, ayrılmaz gözler
 • Gider sarmaya belin, kollarım özler
 • Haa! Dedi durdum bir suçlu gibi
 • Ne çektim ben, yürekte bilinmez çilem
 • Olmadı hiç acıdan gözyaşım silen
 • İstedim mendilin yüzüme sürem
 • Yaa! Dedi durdum bir suçlu gibi
 • Duydun mu acep yanmadan gülen
 • Dökülür aşkın dilden, işitir âlem
 • Yanağa dokunmaya uzattım elim
 • Bak! Dedi durdum bir suçlu gibi
 • Yavuz’um çile bitmez aşığın içinde
 • Gizlidir seadet sevgilinin nazında
 • Koklamak istedim al gülü yüzünde
 • Güldü gitti, kaldım bir suçlu gibi