Garip Yolcu

 • Yürürken yollarda garip gördüler
 • Meskenin olsun bu toprak dediler
 • Tahta eski bir kulübe verdiler
 • Nafakan rabbinden iste dediler
 • Mevsimler boyu ekinler biçtiler
 • Bu bereket bize senden dediler
 • Yıl döndü kurudu toprak yandılar
 • Yakarıp yaradana yağdır dediler
 • Biçare canlar suya hasrettiler
 • Tufan öncesi hal sanki dediler
 • Nice aylar geçti yağmur istediler
 • Bu musibet bize niye dediler
 • Mevlaya yakarıp hal arzettiler
 • Pirler hürmetine rahmet dediler
 • Kurudu toprak hem yandı ekinler
 • Bu kurakta bir hikmet var dediler
 • Gelip kapıya suçlu beni seçtiler
 • Haydi bu diyarı terk et dediler
 • Ne yananım var ne halimden sordular
 • Al göçün bu diyarı terket dediler
 • Toprakta bir diyara yol çizdiler
 • Orada bir derya var git dediler
 • Ufka vardım bulutlar yükseldiler
 • Garip gitti yağmur yağdı dediler
 • Yağmura karışıp gözyaşım gider
 • Bu rabbin bir latifesidir dediler
 • Kavurup yaksa da güneş bir rahmettir
 • Onunla refah bulur âlem dediler
 • Âşıkların gönlü bir güneşe benzer
 • Yakmadan toprağı yağdırmaz dediler
 • Yürüdüm yollarda, dostum gölgeler
 • Gariplerin hali böyle dediler
 • Bir mekân istedim kabir gösterdiler
 • Dosta adres olmaz burada dediler
 • Âşıkların ahı âlemi eritir
 • Deryaları anda kurutur dediler
 • Kurak yağmur âşıklarla yan gider
 • Bunda nice hikmetler var dediler
 • Bir kıyıya vardım yanda gemiler
 • İsyan etmez bu yolda yolcu dediler
 • Soğuk sular bedenleri serinler
 • Âşık girmesin şemsi nar dediler
 • Açıldık deryaya kürek çektiler
 • Yelkenler rüzgâra âşık dediler
 • Günler geçti rüzgârdan yok bir haber
 • Yakar nardan hava salmaz dediler
 • Gücü kalmadı kimsenin bezdiler
 • Sular bitti veda vakti dediler
 • Yürekten yakarıp dua ettiler
 • Biz böyle bir gün görmedik dediler
 • Bir hikmet var bunda karar verdiler
 • Günahkâr kalamaz burda dediler
 • Yüzlerce yolcudan beni seçtiler
 • Yüzerek gitsin yurduna dediler
 • Çaresiz düştüm suya seyrettiler
 • Nefsle gidenin sonu bu dediler
 • Rabbin isterse deryada yüzdürür
 • Halil ateşte yanmadı dediler
 • Her yer bir Ona teslim ol yarenler
 • Kurtarır dostun ateşten dediler
 • Gökyüzünde bulutları gördüler
 • Hep bir ağızdan tekbir getirdiler
 • Yağmura doyup Ona şükrettiler
 • Asiler cezasın buldu dediler
 • Yelkenler doldu o hızla gittiler
 • Bu sana haktır çıkmasın dediler
 • Pişmanlık postun sırtıma verdiler
 • Büyükdür azabı nardan dediler
 • Deryaya girdim bulutlar geldiler
 • Aşıklar yakan güneştir dediler
 • Sular yanıp semada seyran eder
 • Değse bedenin deryaya dediler
 • Kalmaz deniz buharlaşır çöl eder
 • Bu rabbin bir fermanıdır dediler
 • Sözünün eri Halili gördüler
 • Âşıklar Hakdan razıdır dediler
 • Damlalar rabbinin emrindedirler
 • Yalnız değilsin bu deryada dediler
 • Yunusu kıyıya balıklar aldılar
 • Musa’ya deryayı yardı dediler
 • Yavuz’a çölü göle çevirdiler
 • Nuh’a bir gemiyi verdi dediler
 • Uzaklaşıp ufukda kayboldular
 • Menzile kim varır acep dediler
 • Haline sabret arifler şükreder
 • Toprak altında değilsin dediler
 • Gün bitti mehtap gecede ay parlar
 • Yıldızlar sen gibi yalnız dediler
 • Madde olsa da Hakkı hamdederler
 • Bir aşkla semada döner dediler
 • Her zerre her an rabbin emrindedir
 • Mahlûk bu rabbini anar dediler
 • Zerreden arşa önüme serdiler
 • Bir an gafil değil onlar dediler
 • Muhabbet ile yükselenler geldiler
 • Dertler dostlara verilir dediler
 • Tad yoktur sefada elem çektiler
 • Cefada Kevser tadı var dediler
 • Nefs incinir cefadan isyan eder
 • Sefada nefslere tad var dediler
 • Âşıklar Hakdan gelene hamdeder
 • Cefa rabbin bir kemendi dediler
 • Sanki koruyordu beni yıldızlar
 • Dolunay kandilin gülsün dediler
 • Yüzümü okşadı sıcak dalgalar
 • Şefkat dostlara verilir dediler
 • Mahlûkat kuyudan anda gittiler
 • Yusuf bu gelen sultanım dediler
 • Yılanlar hain yaklaşmak istediler
 • Hesap niyete göredir dediler
 • Cibril elinden bir tokat yediler
 • Ebediyen sağır kalır dediler
 • Denir ki; Yusuf aleyhisselam kuyuya düşünce
 • rahatsız olmaması için kuyuda bulunan bütün
 • mahlukat uzaklaşmış. Yalnız yılan ısırmak için
 • yaklaşmış. Yaklaşan yılan Cebrail aleyhisselam
 • elinden öyle bir tokat yemiş ki o gün bu gündür
 • bütün yılanlar sağırdır.
 • Müsterih ol böyle müjde verdiler
 • Gözlerim pınar gibi pak dediler
 • Yusuf kuyuda ben deryada kader
 • Yusuf sevgili rahmana dediler
 • Seher oldu çırpınırdı hep sular
 • Bu gece nimete kondun dediler
 • Nur yıldızlar güneşle kayboldular
 • Bulutlar çadırın olur dediler
 • Yükselince güneş yeller estiler
 • Bu fırtınanın haberi dediler
 • Ey güzeller güzeli yardım gönder
 • Dostunu koymaz O darda dediler
 • Yalvardım yaradana muş verdiler
 • Ufukta bir gemi gelir dediler
 • Derya içinde yükseldi direkler
 • Gidersin menzile bir gün dediler
 • Geldi leventler bir selam verdiler
 • Garipler deryada varmış dediler
 • Sessiz dağları önüne serdiler
 • Deryalar neyine kaldı dediler
 • Ovalar orada meskun yaylalar
 • Var git yoluna hiç durma dediler
 • Kader bu can fırtınalar estiler
 • Sen layıksın bu dertlere dediler
 • Bir yaprağım sürdü ele rüzgârlar
 • Rüzgârlar rabbini dinler dediler
 • Ne gelir rabbinden hikmeti birdir
 • Ne kırsan elinde kalır dediler
 • Rabbin için birdir dağlar deryalar
 • Salar dosta gemi koymaz dediler
 • Âlemde her şeyde vardır sebepler
 • Hikmet bu yaratmış rabbin dediler
 • Bir merdivenle gemiye aldılar
 • Aç susuz belki bu garip dediler
 • Yol aldık sessiz deryada günler
 • Hava karardı fırtına dediler
 • Her usta işin ilmini bilirler
 • İlmi yoksa yolda kalır dediler
 • Yelkenleri hep bir yana aldılar
 • Dalgalar dolmasın yeter dediler
 • Oturup yaradana seslendiler
 • Yakarıp rabbime kurtar dediler
 • Çalkalandı coştu sanki deryalar
 • Beşik gibi gidip geldik dediler
 • Azgın sular dev gemiyi aştılar
 • Sığınıp pirlere kurtar dediler
 • Pirler vakıf bu hale söylediler
 • Garip sen pirine yalvar dediler
 • Ol silsileden himmet istediler
 • Ya İmamı rabbani kurtar dediler
 • Onların duası makbuldür derler
 • Kabul olur an katında dediler
 • Biz hizmetkârıyız onlar arzeder
 • Dua böyle kabul olur dediler
 • Geylaniler, imamı rabbaniler
 • Dosta kavuşturur seni dediler
 • İsim isim büyükleri saydılar
 • Ya Ubeydullahı ahrar dediler
 • Tövbe edip hep tekbir getirdiler
 • Kurtar bizi ya Rab burdan dediler
 • Duruldu sular rabbe hamd ettiler
 • Bana bunda bir hikmet var dediler
 • Suçlu sen, öncekiler söylediler
 • Özün görmeyene eyvah dediler
 • Her meydanda suçlu arayanlar
 • Yüz üstü kalır salihler dediler
 • Düşersen dara tövbeyi hatırla
 • Kırmışsan kalbi ne çare dediler
 • Yakmışsan bir gönül dostu yurdunu
 • İflah olmaz gider ömrün dediler
 • Anahtarı tövbede buldu pirler
 • Açılır kapı semadan dediler
 • Vardık ileride bir gemi batar
 • Kimseler kalmamış burda dediler
 • Ne ibrettir görene, akıl gider
 • Kurtulduk diyenler nerde dediler
 • Bil ki mahlukata merhamet edenler
 • Kavuşur nimete Rabbinden dediler
 • Yavuz’um karıncayı incitenler
 • Çeker cezasını elbet dediler