Güldenur

TUFAN’da (güya) gemiye binmeye gelen bir güzelin hikâyesi.

Güldenur

 

 • Geldi gemiye binmeye bir güzel
 • Yüzü dillere destan dediler
 • Hem öyle güzel idi ki gözleri
 • Bakışları sihirlidir dediler
 • Hem öyle güzel idi ki siması
 • Görenler donar kalırdı dediler
 • Hem öyle güzel idi ki yanakları
 • Yazın susuza soğuk pınar dediler
 • Gamzeleri sanki gelmiş cennetten
 • Görende kalmaz dert ve gam dediler
 • Tarar rüzgâr saçın edeb ve hürmetle
 • Bir teli bin cihana bedel dediler
 • Yüzüne değen su karışsa deryaya
 • Buharlaşıp gider semaya dediler
 • Şimşek çakıp yanar ayrılık aşkından
 • Vurur taşa başın damlalar dediler
 • O yanağa dokunmak için bir damla
 • Yarışır deryalar, denizler dediler
 • Kaşları köle eden siyah bir kemend
 • Gözleri bedel bin güneşe dediler
 • Hayrandır haline gökte melekler
 • Hem cennetteki huriler dediler
 • Mest eder siyah elmas zülüflerin
 • Kim kurtulur kemendinden dediler
 • Nazarı eritir demiri taşı
 • Saçar dili inci mercan dediler
 • Öyle asil bir duruşu vardı ki
 • Mahlukat haline hayran dediler
 • Yürüdüğünde görenler diz çöker
 • Kalmaz ayakta hiç kimse dediler
 • Gülümsese etrafa yayılır nurlar
 • Şaduman olur ins ve cins dediler
 • Hem kuşlar dallardan bayılır düşer
 • Güller ah çekip gıpta eder dediler
 • Hem kurtlar unutur açlığın dağda
 • Görmez yanındaki kuzuyu dediler
 • Aç bebek görse ananın kucağında
 • Unutur emmeyi şaşar dediler
 • Gemidekiler bakıp hayran kaldılar
 • Rabbimiz her şeye kadirdir dediler
 • Bu güzelin kendi geldi gemiye
 • Elbet var bunda bir hikmet dediler
 • Hidayeti için hep dua ettiler
 • Ya Rab gönderme geri dediler
 • Böyle bir civana hep sevindiler
 • Niyetin nedir ey güzel dediler
 • Gönül mest eden bir sesle seslendi
 • Muradı gemiye girmek dediler
 • Cümle melek ve cin sohbete geldiler
 • Ne olur bu güzelin sonu dediler
 • Hiç yanmasın narda böyle bir güzel
 • Hem yedi kat göktekiler dediler
 • Hak davete icabet et gel şimdi
 • Sarayın olsun bu gemi dediler
 • Her gelene kapı açılmaz burda
 • Kalbi güzel olan girer dediler
 • Yüz güzelliği toprak olur birgün
 • Ebedi güler kalbi güzel dediler
 • Bu gemiye binen herkes kurtulur
 • Tufan hem sonsuz azaptan dediler
 • Cennette köşkler verilir ebedi
 • Sonsuz saadete kavuşur dediler
 • Hakiki dildar burda Hakkı dinler
 • Aşk sofrasında doyanlar dediler
 • Sordu kalb güzelliğinden bir nişan
 • En Güzeli Hak bilip sevmek dediler
 • Benden güzelimi var bu alemde
 • Duymadım bunca sene yoktur dediler
 • Sizin hem kalbiniz gözünüz görmez
 • Benim güzelliğim destan dediler
 • Alemde her şey birbirine girer
 • Siman, nur yüzün görmeye dediler
 • Ay ve Güneş ışığın alır nurumdan
 • Güller başın eğer görünce dediler
 • Cennette huriler benden bahseder
 • Hizmetine koşmaya hazır dediler
 • Yürüsem çölde açar anında güller
 • Kavuşur çöl şen bir devlete dediler
 • İçmek istediğimde yarışır sular
 • Meyveler sunar şerbetin dediler
 • Güneş koşar sabaha görmeye yüzüm
 • Yıldızlar şadan semada dediler
 • Alemde yarışır cümle arılar
 • Sunmaya yaptığı balın dediler
 • Zümrüt yakut koluma gelmek ister
 • Yüzüğün Kehkeşan yıldızı dediler
 • Bastığım toprak gülistan olur
 • Açar renga renk güller dediler
 • Şifa olur dertlere yediğim bal
 • Açar kor gözleri sedan dediler
 • Sesimi işitenler şadan olur
 • Gider muş verir dostlara dediler
 • Kalemler yazmaya adımla başlar
 • Hep yapraklar dile gelir dediler
 • Yürüsem deryaya açılır hemen
 • Donup kalır yürüdükçe dediler
 • Yürüsem karda soğutmaz bedenim
 • Damlalar zülfüme sarılır dediler
 • Ben böyle bir güzelim arşta şanım
 • Kalır ebede destanım dediler
 • Şaşkınım halinize aklınız nerde
 • Gittiğin kapılar diz çöker dediler
 • Kim benden güzel olur bu diyarda
 • “O güzelliğin sana veren dediler”
 • Gonca gülün güzelliği nedendir
 • O bir Güzelin eseri dediler
 • Dağlarda çağlayan suların sesi
 • Verir gönül deşen dilleri dediler
 • Ananın işittiği yavru sesi
 • Cihana bedel bir seda dediler
 • Her mahlukun dili vardır gizlice
 • Hamdeder Rabbin her an dediler
 • Bu alemde binlerce güzellik var
 • Hepsini yaratan Hakdır dediler
 • Bilmedim ben benden başka bir güzel
 • Onu sor sen bülbüllere dediler
 • Gülden güzeli yoktur bülbül için
 • Asumana çıkar şivanı dediler
 • Aynada gördüğün o güzelliğin
 • Bir gün gelir elbet ararsın dediler
 • Baki kalsa da binlerce çağlara
 • Kıyamet büsbütün siler dediler
 • Ne köşkün olur ne yerin cennette
 • Sonsuz bir derde düşersin dediler
 • Gel yakma bu güzel simanı narda
 • Cennet cemaline müştak dediler
 • Saklıdır sonsuz seadetin elbet
 • Hakdan bir kelam içinde dediler
 • Verdiğin bir şey yok tasdik için Hakkı
 • Aldığın sonsuz bir nimet dediler
 • Kim sonsuz ihsan verir bir kelama
 • Kim gidenleri diriltir dediler
 • Akıl gitse hem deli olsa yeridir
 • Böyle bir ihsana kavuşan dediler
 • Yoktur ihtiyacı kuldan gelene
 • Kul ne ederse kendine dediler
 • Davet eder nimete böyle bir Rab
 • Gel acı artık kendine dediler
 • Eğdi başın daldı gitti kendinden
 • Güzelde merhamet vardır dediler
 • Merhametli kalb tasdik eder hakkı
 • Kavuşur anda nimete dediler
 • Kaldırdı başın sordu bir aşk ile
 • Nuru yüzünde parladı dediler
 • Nerde köşkü bu güzelin gidelim
 • Sana kalbinden daha yakın dediler
 • Görmek isterim bu güzeli şimdi
 • Düşünen için her yerde dediler
 • Nişanları alemleri doldurur
 • Görmeyen kulun kalbi kör dediler
 • Bu güzelin halinden bir nişan verin
 • Seni yokluktan var eden dediler
 • Akıl ve güzellik verip yarattı
 • Yokluktan sonra topraktan dediler
 • Her şeyin sahibi O’dur bu alemde
 • Davet eder kulun imana dediler
 • Affeder mi artık O güzel beni
 • O affı seven bir Rabdir dediler
 • O huri gözleri yaşa boyandı
 • Ne güzel tövbe o yaşlar dediler
 • Yanıp aşık oldum o güzele ben
 • Cümle alem şaduman oldu dediler
 • Arş, kürsi, gökler sevinçten titredi
 • Bu güzel Rabbin tanıdı dediler
 • Açıldı kapılar davet ettiler
 • Bu Rabbin bir ihsanıdır dediler
 • Ben bir asiyim yüzüm yok girmeye
 • Affa uğrayan asiler dediler
 • Ne güzel kulun kendini bilmesi
 • Derdini bilmeyene eyvah dediler
 • Afdan yana pak bir nişan isterim
 • Bu gemi kurtuluş kafesi dediler
 • Af olanlar gelir buraya elbet
 • Gelişin kendinden bilme dediler
 • Devam etse de sabaha kadar
 • Güneş karanlığı siler dediler
 • İman öyle parlayan bir nurdur ki
 • Alemi aydınlatır bir kalb dediler
 • Girdi içeri Hakka iman edip
 • Hem gemi şaduman oldu dediler
 • Kavuştu anda sonsuz bir nimete
 • Erenler bu bir nasip işi dediler
 • Aktı bir pınar gibi gözyaşları
 • Kulun ağlaması nurdur dediler
 • Yürüdü gemide yüzünde bir nur
 • Nuru güzelliğin aştı dediler
 • Ruhları hayran cümle mahlûkatın
 • Tez bitsin bu Tufan görmeye dediler
 • Gülizarda açarım onun için
 • Gelir mi görmeye güller dediler
 • Yüzünün güzelliği akseder hem
 • Kokusu kalır güllerde dediler
 • Gülün kalbine girmeye bir nişan
 • Bülbül elinde arzeder dediler
 • Cümle mahlûkat ayaklandı o gün
 • Böyle bir güzeli görmeye dediler
 • Gül yüzündeki nurdan verdiler adın
 • Hep bir ağızdan “Güldenur” dediler
 • Yavuz’um görmedim daha güzelin
 • Allah için sevdiğimden gayrı dediler

 

Dr. Yavuz ÖRNEK

Beylikdüzü 2017