Sohbet içeriğine geri dön

Yusuf’un Sohbeti

Bir gün gençlerle sohbet ediyordu. Çok üzgün ve durgundu.

“Gizli gizli ağlayın.

Erkekler de ağlar.

Bir erkeğin bir damla gözyaşı bir kadının bin damla gözyaşından daha yakıcıdır. Ama erkeklerin gözyaşı pek azdır. Eğer erkekler de Rabbini hatırlayıp kadınlar gibi ağlasaydı Allahu Teâlâ ölüm hariç belki verilmedik hiçbir şey bırakmazdı.

Gözyaşı şifadır. Ölü kalpleri sular, yeşertir. Kalplerde gül açtırır.

Erkekler dünya işlerinde kırgın olduklarında içlerinden ağlarlar. Gözyaşları içlerine gider. O yaşlar ömrü yer. Daha çok üzüntü verir. Allah için akan yaşlar ömür yemez. Kalbi ferahlandırır. Ağlamak şifadır”.

Başka bir gün sohbetinde;

“Ömrümde şuna çok şahit oldum. Küfr aklı kör eder”.

“Fitne çıkarmadan hakkın yanında dik duruş Allahu Teâlânın razı olduğu büyük bir nimettir”.

“Evladı cennetin kapısına yönlendiren cennetlik annelerdir. O annelere cennet müştaktır”.

“Kalbin nefsi emrine alması Allah dostlarında görülür”.

“Akılsız insanda yüksek zekâ çok tehlikelidir”.

“Güçlüler kabında durmaz. Kaybeden suçu kendinde arasın”.

“Muvaffak olmak istiyorsanız sebeplere yapışın. İstişare de sebeplerdendir. Sebeplere yapıştıktan sonra, muvaffak olmak için dua edenin duası makbuldür. Maddi sebepler beden, manevi sebepler ruh gibidir”.

“Azabı görselerdi hiçbir canlı mahlûk insan olmak istemezdi. Cenneti görselerdi insan olmadıkları için ah çekip ölürlerdi”.

“Rabbimiz bu Kâinatta zıtlıkları bir arada yaratmıştır. Varlığının delilidir. Maddenin içindeki zıt yükler olmasaydı bu âlem, bu sema olmazdı, Kâinat olmazdı. Kadın ve erkek olmasaydı beşeri hayat olmazdı. Nefs olmasaydı cehennem olmazdı. Herkes melekler gibi cennete giderdi. Meleklerde nefs yoktur”.

“Aynı nefs insanı Firdevs cennetine de, sonsuz azaba da sürükler. Sonumuz niyet, ibadet, hayr ve hasenatımıza bağlı”.

“Yaşlanmak dağa tırmanmağa benzer. Tırmandıkça yorulursun fakat görüş mesafen artar”.

“Allahdan korkanlardan kimse korkmaz. Onlar emin kimselerdir. Onlardan kimseye zarar gelmez. Fakat onları incitmekten çok korkun. Onların kırılması helak olmanıza sebep olur”.

“Cehennemdekilerin pişmanlığı nardan daha büyük bir azaptır”. 

“Gönderilen resule doğru bir şekilde tabi olup ilme sarılan milletler ihsanı terk edip zulmetmedikçe, adil oldukça helak olmazlar. Dini çağa uydurup değiştirenler, bilime sarılmayanlar veya zulmedenler helak olurlar”.

“Fakirlere bakanlar, onları unutmayanlar hayırlı mala, mülke, varlığa kavuşur. Fakirlikten uzaklaşır. Zenginlere bakanlar zenginlikten uzaklaşır”.

“Cömerdin cehenneme, cimrinin cennete gitmesine şaşılır”.

“Yanlış yere ihsanda bulunana da belki hesap vardır”.

“Bu ileri teknoloji yakında kaybolacaktır. Kıyamete kadar pek az kez insanoğlu bu teknolojiye ulaşacaktır. Geleceği bildirilen Yecüc Mecüc kavmi de binlerce yıl uzayda yaşayacaktır. Fakat belki insanoğlu aynı anda dört gezegende atmosfer oluşturup yaşayamayacaktır”.