TUFAN

Tufan öyle bir olay ki, öyle bir ibret ki, hiç bir ilahi kitapta bahsedilmemiş, hiç bir yazılı metinde bulunmamış olsaydı biz yine de kulaktan kulağa gelerek insanlığın belleğinde yer eden ve bütün milletlerin ortak kültürü olan bu muazzam hadiseden haberdar olacaktık.

Bütün kavimlerin varlığını ittifakla kabul ettikleri insanlık tarihinin tek ortak hikâyesidir.

Her kültürde müstesna bir yere sahiptir.

İnansın inanmasın bugün Dünya’da yaşayan herkesin atasının öyküsüdür.

Hepimizindir, her milletindir, her dinindir.

İnsanlık tarihinde eşi ve benzeri bulunmayan, muhtemelen bir daha yaşanmayacak olan Tufan İşte bu yüzden araştırılması gereken çok ilginç bir konudur.

Kutsal kitaplarda ittifakla bildirilmesi ve hemen bütün kültürlerin tek ortak destanı olması onu “Destanların Sultanı” iltifatına mazhar kılmaktadır.

Yine O’nun ihtişamı, gizemi, yegâne oluşu ve gizli tarihi kendisini her zaman kavuşulmaz bir “Sır Destanı”na çevirmiştir.

Bu “sırlı destanı” hakkı ile kimse yazıya dökememiş ve kimse de okuyamamıştır.

Yazılan kitaplar bir bütün olarak Sır Destanını aydınlatmaktan uzak kalmıştır.

Bu kitapta öyle ilginç konularla, öyle olağanüstü olaylar var ki bugüne kadar ne yazılmış, ne okunmuş, ne de duyulmuştur.

İşte bu hiç işitilmemiş olağanüstü olaylar Tufan’ın nasıl oluştuğunu anlamamıza yardım edecektir.

Suların bütün Dünya’yı kapladığı, en yüksek dağların dahi sular altında kaldığı, gemidekiler hariç, insan ve hiç bir canlının kurtulmadığı hakkında hiç bir tereddüt kalmayacaktır.

İlk defa bu kitapta bilimsel açıdan geniş bir şekilde incelenen Tufan ileride yapılacak bilimsel araştırmalara zemin hazırlayacak ve yön verecektir.

Olaya bilimsel açıdan bakıp, sorularına mantıklı cevap bulamayanlar, böyle bir Tufan olamaz diyenler bu eseri inceleyince olayın tamamen bilimsel sınırlar içinde vuku bulduğuna kanaat getireceklerdir.

Bütün bilimler bir olayın iç yüzünü aydınlatma isteğiyle başlamıştır.

Tufan bugüne kadar araştırılması gereken bir bilim dalı olamamıştır.

Yapılan araştırmalar maksadının dışında belki siyasi maksatlar çerçevesinde yapıldığından olsa gerek bir sonuç elde edilememiştir.

 Hâlbuki iyi incelendiği takdirde görülecek ki

Kuranı kerimdeki ayetler

Yapılmış çok önemli bilimsel araştırmalar

İnsanlığın yaşı

Geçmişte yüksek teknoloji izleri

Olağanüstü şartlarda yaşayan hayvanların varlığı

Tufan’ın nasıl ve ne zaman olduğu hakkında bize çok önemli bilgiler sunmaktadır.

 

Biz bu eserde Tufanı bilimsel açıdan inceledik

  1. Suların nereden gelip nereye gittiği
  2. Gelen suların bütün dağları aştığı
  3. Gemidekiler hariç bütün canlıların yok olduğu
  4. Gemiye canlı hayvanların alınmadığı
  5. Tufanda yüksek teknolojinin var olduğu
  6. Tufanın yüzbinlerce yıl önce olabileceği
  7. Geminin şeklinin farklı olduğu
  8. Suların Everest’i aşacağı bir Tufanın bugün yine mümkün olduğu

Bilimsel birer gerçektir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*