Yeni Bakanlıklar Kurulmalı

Mevcut bakanlıklarımızı verdikten sonra konumuza dönelim.

Mevcut 21 bakanlığımız

1- Adalet Bakanlığı     

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

3- Avrupa Birliği Bakanlığı 

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   

6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

7- Dışişleri Bakanlığı,   8- Ekonomi Bakanlığı

9- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

10- Gençlik ve Spor Bakanlığı

11- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

12- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

13- İçişleri Bakanlığı  14-Kalkınma Bakanlığı

15- Kültür ve Turizm Bakanlığı     16- Maliye Bakanlığı

17- Milli Eğitim Bakanlığı    18-Milli Savunma Bakanlığı

19- Orman ve Su İşleri Bakanlığı  20- Sağlık Bakanlığı

21- Ulaştırma Bakanlığı

 

Çalışma alanlarının tamen farklılığından dolayı aşağıdaki düzenlemelerin yapılması ülkemizin menfaatinedir.

İnanıyorum ki ülkemize daha çok faydaları olacaktır. Bütün bakanlıkların birbiri ile ortak yanları vardır.

Bazı bakanlıkların ise ortak alanları daha fazladır. Ancak içerikleri farklıdır.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı;

Enerji Bakanlığı 

Madencilik Bakanlığı

şeklinde ayrılmalıdır.

Hidroelektrik santraller, barajlar, petrol, doğal gaz, rüzgar, güneş, dalga, kaya gazı ve

diğer enerji kaynakları ve bunların araştırılması, tesislerin kurulması, işletilmesi Enerji Bakanlığına bırakılır.

Madencilik Bakanlığı maden, mermer ve dekorasyon ürünlerini arama, işleme ve değerlendirme işini yürütür.

Madencilik Bakanlığına “Tabii kaynaklar Bakanlığı” ismi verilmemeli.

Çünkü petrol, doğal gaz da birer tabii kaynaktır, Enerji Bakanlığının konusudur.

Yani Madencilik Bakanlığı petrol ve doğalgaz aramaz ve işlemez.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;

Sanayi Bakanlığı

Teknoloji Bakanlığı

şeklinde ayrılmalıdır.

Sanayi Bakanlığı ülkenin kurulu sanayisinin problemleri ile ilgilenir.

Teknoloji Bakanlığı ise ülkenin kalkınması için gereken araştırma, yatırım ve

yüksek öğretim mezunlarından eleman yetiştirir.

Teknolojiyi sanayiye dönüştürecek çalışmalar yapacaktır.

TÜBİTAK ve BOREN diğer araştırma kurumlarını yönetir.

Üniversitelerle ortak çalışmalar yapar.

Teknoloji Bakanlığı üretim yapmaz. Üretime giden yolda çalışmalar yapar.

 

Kalkınma Bakanlığı kaldırılıp bu iki bakanlık ve diğer bakanlıklar arasında dağıtılmalıdır.

Kalkınma Bakanlığı’ndan kırsal kalkınma kasdediliyorsa zaten bu bakanlığın bünyesindeki

konular diğer bakanlıklarda bulunmaktadır. Yani bir uyuşmazlık ortamı oluşacaktır.

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı;

Orman ve Fidancılık Bakanlığı

Su Kaynakları Bakanlığı

şeklinde ayrılmalıdır.

Su kaynakları çok öneme sahip bir bakanlıktır.

Orman Bakanlığı ülkenin ihtiyacı olan fidanlarla da ilgilenmelidir.

Buna kırsal alanlarda meyve fidanları da dahildir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

Çevre Bakanlığı‘na dönüştürülmelidir.

 

Çevre Bakanlığı toplum sağlığı için çok önemlidir.

Ev içinden ülkenin geneline kadar her alanda çevreden sorumludur.

Halk eğitilmelidir. Bir litre atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğini,

O kirli suyun bir vesile ile yörede ve diğer yerlerde yaşayan insan, hayvan ve bitkilere

ve özellikle göl, ırmak, çay, nehir ve deniz canlılarına çok zarar verdiğini bilmelidir.

Çok daha önemlisi yeraltı sularını kirlettiğine, tarım ürünlerinin verimini düşürdüğüne,

hatta zehirlediğine ve sağlığa büyük zararlar verdiğine inanmalıdır. Sorumluluk almalıdır.

Büyükşehir belediyeleri kurulduğundan dolayı artık hemen her yer şehir statüsündedir.

Şehirciliğe belediye başkanlarının bakması daha uygundur.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı;

Sosyal dayanışma Bakanlığı’na dönüştürülmelidir.

 

Bu isimlendirme; aileden ilçeye, şehire ve bütün ülke çapında sosyal yardımlaşmayı,

dayanışmayı, konu hakkında yapılması gereken eğitimleri kapsamaktadır.