Açıklama

Biz bir bilim insanıyız. Atomun çekirdeğinden galaksilere kadar pek çok konu ile ilgileniriz. Yalnız bir şeyle ilgilenmeye zorlanmak, tavsiye etmek benim için “beynime kilit vurmaktan” farksızdır. Biz fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaşırken kimseyi kırmamaya dikkat ederiz. Bilimin sağı, solu yoktur. Onlar da bilimin içindedir. Bütün siyasi, ekonomik görüşler de bir bilimdir. Bu bilimlerin taraftarlarının olması doğaldır.

Eğer herkes aynı düşüncede olsaydı kalkınma olmazdı. Geliştirmekte olduğum bir fikirde benimle aynı düşünceye sahip kişi bana fayda vermez. Farklı düşüncedeki insanların fikirleri bazen altın gibidir. Sorarım, okurum, araştırırım.

Yeni su ve enerji kaynakları, meteorların içindeki organik maddelerin uzayda oluşumu, bitkilerin bünyesindeki faydalı organik bileşiklerden ilaç sentezi, Tufan ve diğer konular üzerinde araştırmalar yapmaktayım. Bunun yanında lise yıllarından beri yılda bir iki şiir yazarım.

Fikirlerimin ve sözlerimin her zaman arkasındayım. Eğer fikirlerimi çürütecek bir bilgiye ulaşırsam zerre kadar çekinmeden önceki fikrimin “şu sebeplerden dolayı” yanlış olduğunu yine ben söylerim.

Fakat hiç kimsenin “ayağı yere basmayan, bilimsel bir temele dayanmayan” sözlerinden dolayı fikirlerimden vaz geçmem.

Kimsenin şerefine, itibarına, ticaretine halel getirmemek şartı ile

BİLİMDE DOĞRU BİLDİĞİMİ SÖYLEMEKTEN SAKINMAM.

Tavır koyan herkese “haklısınız” diyorum.

Bilim insanı bir gerçeği “uygun olmayan, tepki çeken bir üslup” ile söylüyorsa ŞAHİT OLMADIĞINIZ BAZI HADİSELERDEN DOLAYIDIR. 

Başkalarının fikirlerine her zaman saygım olmuştur. Onda da farklı bir beyin, farklı bir kalp var. Farklı düşünür farklı inanır saygım var.

Saygım var çünkü “her kab içindekini sızdırır”

Öyle gün gelir ki kişi kırdığının altında ezilir.

Sigara içmem. Haram demem, haram diyene de karışmam. Kimseye de tavsiye etmem. Sadece bir şiirdir. Sigaraya özenti değildir. Gençliğimdeki fotoya bir sesleniştir.