Atomdan Kâinata içeriğine geri dön

Atomların Ölümü

Madde âleminde değişime uğramayan bir şey tanımıyorum.

İnsanoğlu hayatı boyunca pek çok değişime şahit oluyor. Fakat şahit olduğu değişimler bu dünyada veya kâinatta oluşan değişimlerin yanında bir hiçtir. Çünkü insanoğlunun beş duyu organı her değişimi algılayamaz. Keşfettiğimiz değişimlerin çok büyük bir kısmı duyu organlarımızla değil cihazlarla gözlenmektedir. Cihazlarla gözleyebildiklerimiz bilmediklerimizin yanında çok küçük kalır. Bu kâinattaki bazı olaylar bazen çok hızlı, bazen orta bazen de çok yavaş bir şekilde vuku bulmaktadır.

Madde âleminde öyle değişimler var ki saniyenin milyarda biri kadar bir zamanda vuku bulmaktadır. Bazı değişimler de milyarlarca yılda tamamlanmaktadır. Bu değişimler ancak teknoloji ile takip edilebilmektedir.

Bu dünyada yüzlerce dağ aşınma ile yok olup gitti. Yine yüzlerce nehir ve göl kuruyup yok oldu. Kıyılarda onlarca deniz kara oldu, karalar deniz oldu. Milyarlarca yıl içinde denizler kara, karalar deniz oldu. Havadaki karbondioksit taşlaştı, taşlar sularda çözüldü.

Yalnız dünya değil semadaki her şey de değişime uğruyor. Yıldızlar ölüyor. Güneşler sönüyor. Yalnız canlılar ölmüyor. Kâinatta trilyonlarca yıldızdan günde acaba kaç tanesi patlıyor. Kaç tanesi çöküp sönüyor.

Madde âleminde değişime uğramayan bir şey tanımıyorum.

Elementlerin en küçük yapı taşı olan atomlar da ölüyor.

Peki, atomlar nasıl ölüyor.

Güneş ve yıldızlardaki nükleer reaksiyonlarla, sönen yıldızlarla, çöken yıldızlarla, karadeliklerle, çok aşırı ısı ile ve tabi ki nötron mermileri ile.

Güneş ve yıldızların dışındaki uzay cisimlerinde atomların korkulu rüyası nötronlardır.

Nötronlar bir atom çekirdeğine çarptığında ya onu parçalar yani atomu başka atoma dönüştürür ya da parçalamadan başka atoma dönüştürür. Kararlı izotopuna dönüştürmezse oluşan atom da parçalanarak başka atoma dönüşür.

Kâinatta atomlar üç şekilde ölür. Ya daha büyük bir atoma dönüşerek veya daha küçük bir atoma dönüşerek veya nötrona

Belki çekirdek içi parçacıklarına dönüşerek de yok oluyorlardır.

Nötrona dönüştüklerinde atomluktan tamamen çıkarlar.

Belki milyarlarca yıl sonra oluşan yeni şartlarda nötronlar yeniden atomlara dönüşürler.

Yeniden bir yıldız oluştururlar. İçinde bulunduğu galaksiye renk katar.

Atomu oluşturan proton ve nötronlar da değişime uğruyor.

Bu dünyanın kışı ve baharı olduğu gibi bazı yıldızların da kışı ve baharı var. Ama bir kısmının yalnız bir baharı ve bir sonbaharı var. Bazılarının ise birden fazla mevsimi var.

Madde âlemi hep değişim halindedir.

Çünkü o zamanın içindedir.

Bu âlemde zamanın dışında olanlar değişime uğramazlar.

Hakikatte değişime uğramayan yalnız Allahu Teâlâ ve onun sıfatlarıdır, ilmidir.