Atomdan Kâinata içeriğine geri dön

Bedenimizdeki Nükleer Patlamalar

Yediğimiz gıdalardan, içtiğimiz sudan ve hatta soluduğumuz havadan bedenimize radyasyon veren maddeler gelmektedir. Bundan kurtuluş yoktur. En sağlıklı kişinin dahi bedeninde radyasyon bulunmaktadır. Bunun faydaları olduğu gibi fazla dozda zararı da vardır. Aşırı dozda bedenin fonksiyonlarında yıkım oluşturur. Fakat normal gıdalarla gelen radyasyonun etkisi çok azdır. Hiç yok değildir.

Bedenimizde her iki dakikada bir milyon radyoaktif atom kendiliğinden parçalanıyor. Bunlar başta potasyum-40 olmak üzere uranyum, toryum, radyum, radon, karbon-14, rubityum-87 ve kararsız çekirdeklerin bozunma ürünleridir.

Image result for uranium parçalanma serisi
Related image

Vücudumuda en bol bulunan radyoaktif madde potasyum-40’dır. Vücudumuzdaki miktarı 16.38 miligramdır. Atom sayısı ise 2.5 x10^20 dir.

Yani 2.500.000.000.000.000.000.000 kadar atoma tekabül etmektedir. Bunun her saniyede 5000 tanesi bozunarak 500 kadar gama ışını yaymaktadır.

Bundan başka bedenin dışından gelen nötronların bedendeki atomlara çarpması ile parçalanmalar olmaktadır. Bu taktide daha fazla ısı ve gama ışını açığa çıkar. Bedenimizde atom bombasında kullanılan uranyum-235 vardır. Bedenimize gıdalarla birlikte günde 2 miligram kadar uranyum girmektedir. Yani bedenimizde ortalama 2 miligram uranyum vardır.

2 mg uranyumdaki atom sayısı 5.000.000.000.000.000.000 dir.

Bunun binde 7’si atom bombasında kullanılan uranyum-235’dir. Yani

35.000.000.000.000.000.

Bedenimizde bombasında kullanılan 35 katrilyon uranyum-235 atomu vardır.

Dışarıdan gelen bir nötron bu atomlardan birine çarptığında tek atomdan oluşan atom bombası patlar. Fakat etkisi yok gibidir.

Korkulacak bir durum yok. Belki olmasaydı olmazdık. Faydalı olduğunu iddia edenler var. Hücrelerin bölünüp çoğalmasında, sinir sisteminin etkin çalışmasında, bedenin zinde kalmasında, bağışıklık ve bedenin pek çok sistemi üzerinde pozitif etki gösterdiğine inanıyorum.