Atomdan Kâinata içeriğine geri dön

Bizi Varlıkta Tutan Sebep Yaratılan Zamandır

Zamanın dışına çıkamadığımız, hayal dahi edemediğimiz için kaderi ve Onun yarattıklarını ve yaratılış sebeplerini anlayamıyoruz. Hayalimizde zamanın dışına çıktığımızı ve yürüdüğümüzü düşünelim. Olacak iş değil, çünkü ikinci adımı atmak için zamanın geçmesi gerekiyor.

Zamanın durmasını hayal edebiliriz. Her şey durdu. Atomların çevresinde dönen elektronlar durdu, Güneşin yanması durdu. Düşünce dahi durdu. Zaman durunca hiçbir şey düşünemeyiz. Çünkü düşüncenin de öncesi ve sonrası vardır. Bilmenin de öncesi ve sonrası vardır. Biz her şeyi bir bilmekle bilmiyoruz. O Allahu Teâlâ’ya mahsustur.

Zaman durunca maddedeki enerji üreten hareketlerin hepsi durur. Atomlar ve diğer küçük atomaltı parçacıkların tamamı enerji ile hayatta kalır. Zaman durunca hareket durur. Enerji üretimi durur. Maddedeki hareketlilik durunca enerji sıfırlanır ve madde yok olur. Atom çekirdeğinin içindeki proton ve nötronları oluşturan parçalar hep hareketlidir. O sonsuz küçük noktalarda enerji hep hareketlidir. Parçacıklar arasında durmadan değişir. Zaman durunca henüz keşfetmediğimiz atomun çekirdeğini oluşturan nesneler bir anda yok olur. Varlıkta kalamazlar. O halde zaman durduğunda yok oluruz. Bütün madde alemi ile birlikte bir hiç oluruz. Bu âlemde maddeden müteşekkil varlığımızı zamana borçluyuz. Bizi varlıkta tutan zamandır.

Allahu Teâla zamanı varlığımızın sebebi olarak yarattı. Maddenin varlığı, karanlıkta dönen bir ışık kaynağının, bir ateş meşalesinin hâsıl ettiği daire şeklindeki alev çemberine benzer. Hâlbuki gerçekte orada alev çemberi yoktur. Dönme dursa alev çemberi de anında yok olur. Zaman durunca maddeyi oluşturan bütün etkenler yok olur, yani atomlardan müteşekkil madde alemi tamamen yok olur. Kâinatta hiç bir yıldız kalmaz.

Öyle bir hayat düşünün ki bedenin varlığı zamanın dışında olsun. Orası ahirettir. Bundan dolayı biz ilahi kaynaklarda bildirilen Cenneti ve ahiret hayatını asla anlayamayız. Çünkü zamanın dışında olduğu için bildiğimiz fen bilimlerinin tamamının dışındadır. Onlar hesapla, ölçme ile anlaşılamaz. Biz bilimsel araştırmalarımızı maddeden müteşekkil varlıklar üzerinde yapıyoruz. Madde olmayan, enerji olmayan bir varlığın ne olduğunu hesapla, radarla veya laboratuvar testleri ile anlamamız imkânsızdır. Madde aleminin ötesini madde alemine benzeterek ifade ederiz. Cenneti peygamberler ve onlara uyan rasih alimler anlar. Öyle bir kalp bizde olmadığına göre inanmaktan başka çare yoktur.

“Ben anlamadığıma inanmam” diyene rüyalarda bildirilen ve gerçekleşen olayların nasıl rüyalarda kişiye bildirildiğini izah etmesini isteriz. Bunu fen bilimleri ile izah etmek asla mümkün değildir. Maddi senetlerle izah etmek imkânsızdır. Bilinen bütün sosyal ve fen bilimlerinin dışındadır.