Atomdan Kâinata içeriğine geri dön

Esir Maddesi var mıdır. Boşluk nedir

Maddenin hakikati (aslı), Enerji, Esir, Uzay ve Zaman Kâinattaki gizemlerdendir.

Keşfedilen ve edilmemiş bütün olaylar bunların içinde cereyan etmektedir.

Boşluk günümüz biliminde içi doldurulamamış bir kavramdır.

Yani günümüzde “Boş”un kendisinin içi boştur. Bilim gelişince içi de doldurulacaktır.

Uzayın ve atomların büyük bir kısmı boşluktur.

Uzayın %0,0000000000000000000042’si bildiğimiz atomlarla ve onların oluşturduğu yıldızlarla doludur.

Yani uzayın çok büyük bir kısmı boştur.

Atomların %99,9999999999996’sı boştur.

Atomlar uzaydan daha fazla doludur.

Ancak boşluk demek mutlak manada yokluk demek değildir. Boşluk madde olmamakla birlikte bir varlıktır. Niçin.

Güneş ve dünya birbirlerini çektikleri için ayrılmıyorlar.

Hâlbuki arada görülen veya görülmeyen bir madde yoktur.

Tamamen boşluktur. Elektronlar çekirdek tarafından çekilir.

Tabi ki elektronlar da çekirdeği çeker.

Fakat aralarında bugün bildiğimiz hiçbir şey yoktur.

Peki, atomdaki zıt yüklerin ve uzay cisimlerinin birbirini çekmesini etkileyen varlık nedir.

Kanaatimce esir maddesidir.

Esir kelime manası “yok” demekse de bir varlıktır.

Kanaatimce elektromanyetik dalga mutlak boşlukta gidemez.

Mutlaka bir ortamda gitmesi gerekir.

Bu ortam kanaatimce esir maddesidir.

Kıyamet Nasıl Başlar

Eğer esir maddesinde zerre kadar bir değişiklik olsa bütün kâinattaki her şey değişmeye veya yok olmaya başlar.

Kâinat varlığını önce zamana ve sonra da esir maddesinin varlığına borçludur.

Belki esir maddesinin tesiri kâinatın her yerinde aynıdır.

Kolumuz veya ayağımızdaki teması aynı anda hissettiğimiz gibi, belki kâinatın bir ucunda esir maddesinde bir değişiklik olsa kâinatın diğer ucunda esir maddesi bunu aynı anda algılar.

Bu müthiş şey. Kâinatın veya zamanın büküldüğü bir durumdur.

Kıyamet eğer bütün kâinatta aynı anda koparsa bu dediğimiz doğrudur.

Esir maddesinin etkisi uzayın her yerinde aynı anda hissedilir.

Yok eğer Esir maddesi de etkisini ışık hızı ile iletirse ve kıyamet kâinatta tek bir noktada başlarsa ve yıkılmaya devam ederse kıyamette kâinat muhtemelen trilyon x trilyonlarca yıllık bir zaman diliminde son bulacaktır.

Bunun terside doğrudur.

Kâinat ne kadar bir sürede oluştu

Yani belki kâinat trilyon x trilyonlarca yıl içinde husule geldi.

Çünkü kâinat çok büyüktür. Yıldızların bulunduğu gökada kâinatın yanında okyanuslarda değil bir damla belki bir atomdur.

Kıyameti tetikleyecek ve son bulduracak olay esir maddesindeki değişmedir diye düşünüyorum.

Esir değiştiğinde dağlar pamuk gibi atılır, yıldızlar alev gibi akar.

Yıldızlar birbirine çarpar. Çekim diye bir şey kalmaz. Uzay cisimleri, yıldızlar birbirine çarpar. Dünya ya güneşe, veya Ay’a, Mars’a, Jüpiter’e ve diğerlerine çarpar. Dağlar ayrılır, yer parçalanır.

Çünkü artık maddede bir çekim yoktur.

Elektromanyetik dalga ve ışık atılan kurşun gibi bir noktaya kadar gidecektir.

Fakat burada çok önemli bir nokta vardır.

Kâinattaki bütün atomları, galaksileri, yıldızları, dünyayı, bilinen bütün varlıkları yok etseler uzay yine yok olmaz.

Peki, boşluk dediğimiz uzay nedir.

İçinde hiçbir nesnenin bulunmadığı bir uzay düşünün.

Bunun içinde yön ve zaman vardır.

Yani uzay hiçlikle izah edilemez.

Zaman varsa orada bir varlık vardır.

Bu varlığın atomlardan, ışıktan oluşması lazım gelmez.

Zaman varsa uzay vardır.

Bu âlemde mutlak boşluk, yani hiçlik zamanın olmadığı yerde olur.

Bu âlemde öyle bir yer yoktur.

Bu kâinatın uzunluğu birin önünde güneşe, yıldızlara kadar sıfırlı bir sayı olsa yani bilinenin tarif edilemez kadar katları olsa, yani çok çok büyük olsa yine de zamanın yanında bir hiçtir.

O halde zamanın bulunduğu Arş’tan dünyaya saniyenin trilyonda x trilyonda biri kadar bir zamanda gelmek mümkündür.

Anlaşılıyor ki zaman belki maddeden münezzehtir.

Işık hızına ulaşmayı hayal edenler bilmelidir ki ışık hızından trilyonlarca kat daha hızlı gitmek mümkündür.

Yeter ki zamanı madde gibi kullanalım. Onu değiştirelim.

Gök cisimlerinin, atomaltı parçacıkların birbirleri ile etkileşmesini, ışığın uzay boşluğunda yol almasını ve kıyamette herşeyin parçalanacağını düşünürsek Esir vardır. Karanlık madde dedikleri esir olabilir mi.

Esir enerjinin bir boyutu da olabilir.

Madde enerjinin bir boyutudur. Yoğunlaşmış halidir.

Esiri tanımak ve onu kullanmak Ay’a bir anda gitmeye sebep olacaktır.

Boşluğa gelince;

Sadece bir kavramdır. Neye göre boş.

Elimizdeki kab boş, ama içinde hava var.

Uzay boş ama içinde Esir var.

Esir boş ama içinde zaman var.

Zamanın olduğu yerde “Mutlak Boşluk” yoktur.

“Mutlak Boşluk, Mutlak Yokluktur”.

Yani zaman ve mekân’ın aslı yokluktur.

Oradan geldiler ve oraya gidecekler.

Onların dışında bir güç onları yoktan var etti.

O Allahu Tealadır.

Zaman ve mekânın dışında başka bir alemde kullarını tekrar yaratacaktır.

Orada zaman yok fakat bilmediğimiz mekân var.

Burada zaman da mekân da var.

Geçmişte önce zaman yaratıldı.

Sonra mekân.

Gelecek yazılarımız

Zamanda yolculuk mümkün mü

Ruhun gücüne ulaşmak