Atomdan Kâinata içeriğine geri dön

Işıktan Hızlı Parçacıklar

Nuh Suresi 15. ayeti kerimesinde “Allah’ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?” buyurulmaktadır.

Tabi ki bu gelecek nesillere de ikaz olabilir.

Fakat akla haklı olarak bir soru getiriyor.

Nuh ayetinde geçmesi acaba o zaman yükselen teknoloji ile bu tabakaları gördüler mi

Kanaatimce evet.

Çünkü Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında en az 15 bin yıl vardır.

Bu rakam Sümer tabletlerinde 241.200 yıldır.

Fakat bir sıfırın fazla olduğuna dair bir delil vardır.

Yani Sümerler de 24 bin yıl olduğunu bildiriyor olabilir.

15 bin yılda insanoğlunu nüfusu dünyada 100 milyara hatta daha fazlaya dahi çıkar.

Bu konuda “Tufan’da dünyanın nüfusu” başlıklı bir yazı yazdık.

Tufan zamanında yedi kat göğün keşfedildiğini düşünelim.

Şimdi birinci göğü dahi daha henüz tamamen keşfetmiş değiliz.

Büyük bir kısmı bilinmezlerle dolu.

Fakat ışık hızından daha hızlı parçacıklar olabileceğini tartışmaktayız.

Yedi katı göğü keşfeden teknoloji o kadar yüksek bir teknolojidir ki akla hayale sığmaz.

Nelere ulaştığını hayal dahi edemeyiz.

Peki o teknolojiye ulaşan bir millet acaba ışık hızından daha hızlı bir dalgaya ulaştı mı.

Tabi ki dalga olması lazım değildir.

Hiç hayal edemeyeceğimiz bir şey de olabilir.

Belki birinci kat semanın dışındaki semalar atomlardan yapılmamıştır.

Bunu şuradan da anlayabiliriz.

Kuranı kerimde birinci semadan dışarı çıkamayacağımız vardır.

Yani maddenin o tabaka ile teması halinde yok olacağı anlaşılabilir.

İkinci semaya ait madde de üçüncü semaya yaklaştığında yok olur.

Hepsi de Arş’ın karşısında yok olur.

Bu tabaka ikinci tabakanın yanında belki dünyanın bu kâinat yanındaki yeri kadardır.

İkinci tabaka da üçüncünün yanında öyle küçüktür.

Diğerleri de bir üst tabakaya göre böyle küçüktür.

Yani birinci tabaka olan bu gökler yedince tabaka yanında bir hiçtir.

O tabakalardan bize bir şey gelmesi lazım ki o tabakaları keşfedelim.

Bu nedir.

Yedinci tabakadan bize ışık hızında bir dalganın gelmesi değil milyarlarca ve hatta trilyonlarca belki katrilyonlarca yılı alır.

Gördüklerine göre ışık hızından çok hızlı bir dalga olması lazım.

Çünkü bu alemin yaşı 14 milyar yıl kadardır.

Arş en önce yaratıldığına göre bu tabaka en son yaratılmıştır.

Bu katların her birinin yapısı, maddesi birbirinden farklıdır.

Öyle bir madde olmalı ki bütün yedi tabakada da yol alsın.

Misal ruh yol alabilmektedir. Bir anda hepsini geçmektedir.

Ruh zaman ve mekândan münezzehdir.

Ruhu mu gönderdiler.

Bilmediğimiz bir madde olduğuna göre bu maddeyi dünyada elde ettiler.

Çekirdeğin içindeki parçacıklardan elde edilmiş olabilir.

Bu bildiğimiz elektromanyetik dalga olamaz.

Enerjinin bir boyutu olabilir.

Öyle bir madde yani varlık olmalı ki bütün tabakalardan geçebilsin.

Ve tabakalar arasındaki boşluklardan da geçebilsin.

Yedinci tabakadan gelen dalganın katrilyonlarca yıl yolda olması lazımdır.

Solucan delikleri dedikleri zamanda yolu kısaltan oluşumlar yoksa sadece yedi tabakanın yaşı katrilyonlarca yılı bulmaktadır.

Arş ve Kürsi bunun dışındadır.

 1. 1028 atomaltı parçacık atomu
 2. 1028 atom bir insanı
 3. 1028 insan bir Güneşi
 4. 1028 Güneş Galaksiyi
 5. 1028 Galaksi birinci semayı oluşturur.
 6. 1028 tane 1. Sema 2. Semayı
 7. 1028 tane 2. Sema, 3. Semayı
 8. 1028 tane 3. Sema, 4. Semayı
 9. 1028 tane 4. Sema, 5. Semayı
 10. 1028 tane 5. Sema, 6. Semayı
 11. 1028 tane 6. Sema, 7. Semayı
 12. 1028 tane 7. Sema, Kürsiyi
 13. 1028 tane  Kürsi, Arşı

oluşturuyor olabilir mi.

Bu rakamların toplamı 10364 dür.

Arş su üzerindedir. Yani Kürsi ile Arş arasında su vardır.

Bu da hesaba katılırsa toplam rakam 10365 etmektedir.

Kainat maddenin en küçük yapı taşından 10365 kadar büyük olmaktadır.

2 ve 3 tam doğrudur. 4 ve 5 muhtemelen doğrudur.

Diğerleri birer varsayımdır.

Yedinci tabakayı gören bir teknoloji uzayın derinliklerine öyle uzay araçları göndermiş olmalılar ki şimdi pek çok galaksiyi geçmiş olmaları lazımdır.

Bunlar nükleer enerji ile çalışıyor olmalılar ve enerjileri milyonlarca yıl yetiyor olmalıdır.

Belki bilemediğimiz bir enerji kullanıyor olabilirler. Misal elektronların atom etrafında dönüşü bi enerji kaynağıdır.

Bitmez tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Madde durdukça, kıyamete kadar yetecektir.

Dünya pek çok kez teknolojide yükseldi ve düştü.

Her yükseliş arasında teknoloji farkı vardı.

En çok yükseleni Tufan’dan hemen önceki yükseliştir.

Çünkü yedi semayı gördüler.

Uzaya gönderilen uzay araçlarından sinyal geliyor olabilir.

Uzaydan gelen kaynağı bilinmeyen sinyaller var.

Fakat yedi semayı da geçen yapısını bilmediğimiz bir sinyal de olabilir.

O sinyalleri alacak cihazlarımız henüz yoktur.

Keşfedildiğinde diğer semaları da keşfedeceğiz,

Uzay boşluğunda yol alan uzay araçlarından gelen sinyalleri de yakalayacağız.

Bunlar ışıktan milyonlarca kat hızlı gittikleri halde madde üzerinde bir yıkıma sebep olmuyorlar.

Olmamaları gerekir.

Misal bir atom ışık hızına yakın gitse çarptığı yere hasar verir.

Fakat aynı hızdaki ışık zarar vermiyor.

O halde yedi kat semayı aşan dalga da bedenimize çarptığında hiç bir zarar vermiyor olması muhtemeldir.

Halbuki günümüzde kullandığımız elektromanyetik dalga ışık hızından daha çok hızlandırılacak olsa muhtemelen her yeri yıkar.

Dünya yüzeyi toz duman olur.

Atomlar dahi parçalanır.

Nötron ve protonlar da parçalanır.

Muhtemelen madde yok olur.

Öyle bir dalga olmalı ki ışıktan milyarlarca kat hızlı gittiği halde zarar vermesin.

Bu nedir.