Eğitim içeriğine geri dön

Üniversitelerde Bilim Akademileri kurulmalıdır

Üniversitelerimizde Bilim Akademileri Kurulmalıdır

Üniversitelerdeki bazı bölüm ve anabilim dalları yönetmeliklerin kıskacı altında gelişmekten mahrumdur.

Bir insana yetki verilince ondan istifade artar. Kurumlar da yönetmeliklerin verdiği imkânlarla gelişirler. Burada imkân binaya, masaya değil, hakikatte o kurumdaki bilim insanına verilmiştir.

Teknolojiler geliştikçe kurumların yapısı değişir ve gelişir. Çok eskiden bir üniversite içindeki pek çok araştırma aynı birim içinde yapılıyordu. Zamanla yeni bilimler oluştu. Bunlar sonra fakülte oldular.

İşte bugün gelinen noktada aynı problemle karşılaşıyoruz.

İstanbul Üniversitesinde veya bir kaç üniversitemizde Tıp Fakültelerinin içindeki bölümler birer fakülte, Anabilim dalları birer bölüm çapındadır.

Bu ise Tıp Fakültelerinde gelişmeye engeldir.

Peki, çözüm nedir.

Üniversitelerimiz rektörlüğe bağlı şu üç birim altında toplanmalıdır.

Tıp (sağlık) Bilimler Akademisi

Fen Bilimler Akademisi

Sosyal Bilimler Akademisi

Üniversitelerimizde bulunan sağlık ile ilgili bütün birimlerSağlık Bilimleri Akademisi altında toplanmalıdır.

Bunlar  Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakültesi, enstitüler, araştırma merkezleri ve meslek yüksekokullarıdır.

Peki, bunun ne faydası olacaktır. Branşlaşma gelişmeyi tetikler. Yeni araştırma sahalarının önünü açar.

Bazı tıp fakültelerinin içindeki onlarca bölümden belirlenen akademik kriterlere  sahip olanlar fakülte yapılır.

Akademik kriter olarak yalnız akademisyen sayısı esas alınır.

Kriterlere uyan enstitüler ve araştırma merkezleri de fakülteleştirilir.

Benzer şekilde Mühendislik fakülteleri ortadan kaldırılır.

İçindeki bütün birimler Fen Bilimleri Akademisi altında toplanır.

Bölümlerden yeterli kriterleri sağlayanlar fakülteleştirilir. Bir misal olarak;

Fizik Bilimler Fakültesi

Kimya Fakültesi

Biyoloji Bilimler Fakültesi

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Makine Fakültesi

İnşaat Fakültesi

Uzay Bilimleri Fakültesi

Gemi Mühendisliği Fakültesi

Malzeme Bilimleri Fakültesi

Madencilik fakültesi

Deniz Bilimleri Fakültesi

Doğal Kaynaklar Fakültesi (petrol, doğal gaz, kömür)

Ziraat Fakültesi

ve belirlenen kriterlere uyan diğer bölümler fakültelere dönüştürülür.

Ülkemizdeki bazı kimya ve diğer dallardaki pek çok bölüm birer fakülte seviyesindedir.

Ana bilim dallarından kriterlere uygun olanlar bölüme çevrilir.

Edebiyat fakülteleri, iktisat, işletme ve ilgili sosyal bilimler de;

Sosyal Bilimler Akademisi altında toplanır. Edebiyat fakültesinin veya diğerlerinin adı aynı kalabilir. Fakat bunların içindeki bazı bölümler kriterlere uygun ise fakülteleşebilir.

Akademileri “akademi dekanları” veya “akademi başkanları” yürütür.

Bilim gelişince gelecekte bizim kurulmasını teklif ettiğimiz akademiler yetersiz kalacaktır ve fakülteler de akademilere dönüşecektir.

Gelecekte Kimya Bilimleri Akademisi, Fizik Bilimleri Akademisi, Uzay ve Astronomi Bilimleri Akademisi, Gıda Bilimleri Akademisi, Nükleer Bilimler Akademisi, Makina Bilimleri Akademisi, Malzeme Bilimleri Akademisi, Yer Bilimleri Akademisi, Bilgisayar Bilimleri Akademisi ve diğer akademiler kurulacaktır. Bu akademiler içinde farklı fakülteler oluşturulacaktır. Şimdiki ana bilim dalları birer fakülte olacaktır.