Geçmişte Y. Teknoloji içeriğine geri dön

Tufan Zamanında “Cep Tel” İlkel Bir Cihazdı

Nuh Suresi 15. Ayetinde “Görmediniz mi, Allah yedi semayı tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?”

Bu ayeti kerime eğer Nuh aleyhisselamın kavmine hitap ediyorsa insanlık tarihi ile ilgili bildiklerimizin hepsini silin, çöpe atın.

Bu öyle bir teknolojidir ki bu teknolojiye sahip olanların hangi cihazlara sahip olduklarını hayal dahi edemeyiz. 

Tufan zamanında “Cep Tel”in kullanımdan kalkmış, çağdışı bir cihaz olduğu elbette bu ayetten anlaşılabilir.

Kuranı kerimdeki ayetlerden Hazreti Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman’ın yüksek bir teknolojiye sahip oldukları anlaşılmaktadır. Yine yüksek binalar bulunan İrem şehrini kuran kavim de mutlaka yüksek teknolojiye sahipti.

Kanaatimce Bu kavimler de yüksek teknolojiye sahipti.

Bu teknolojilere şimdi sahip değiliz.

Onlar da haberleşmek için “cep tel” benzeri cihazlar kullandılar.

Ayeti kerimeden anlaşılıyor ki Hazreti Süleyman ordusu ile havada gidiyor.

Zülkarneyn aleyhisselam da benzerini yapıyor. Bu konuda bir yazı yazdık.

Kuranı kerimdeki “yedi semayı görmediniz mi” ayetinden belki şu anlaşılabilir. Bugüne kadar gelmiş kavimler içinde en yüksek teknolojiye Hazreti Nuh kavmi hâkimdi.

Günümüzün teknolojisi o teknolojinin yanında hiç kalır.

Günümüzün cep telefonları Hazreti Nuh’un oğlu ile konuşmak için kullandığı cihaz yanında bir hiç kalır. Sadece benzetmek için cep tel denebilir.

Çünkü biz bugün dahi birinci semayı tamamen keşfedemedik. Daha sınırlarını bilmiyoruz. Bildiğimiz çok az bir kısmıdır.

Hemen sorulabilir. O kavim bu teknolojiye daha insanlığın başlangıcında nasıl ulaştı.

Şu mutlak olarak doğrudur. Hazreti Âdem ile Hazreti Nuh arasında en az 15.000 yıl vardır. Bu rakamın Sümerlerin tabletlerinden 24.000 yıl olması da pekâlâ mümkündür. Kanaatimce bu rakam 20.000 yıldan az değildir. Bugün biz daha 6000 yıl öncesini bilmiyoruz. İlk insan Âdem aleyhisselam peygamberdi. Peygamberler çok zeki insanlardır. Onların çocukları da elbette zeki idi. Mağarada yaşamadılar. Zeki oldukları için ve ömürleri bin yıldan fazla olduğu için kısa sürede teknolojide yükseldiler.

Hazreti Âdem ile Hazreti Nuh arasında Tufan’dan önce başka yıkımların yaşanmış olması mümkündür. Hatta bir kaç kez.

Yani şimdi biz Tufan’daki teknolojinin binde birine bile sahip değiliz. O teknolojiden çok uzağız.

Bu sema yani görünen bütün gökler birinci semadır. Bu sema ikinci semanın yanında denizde bir nohuttur. İkinci sema da üçüncü sema yanında öyledir. Diğer semalar da bir alttakinden veya içtekinden o derece büyüktür.

Yedinci semanın yanında bu sema bir hiçtir. Biz daha hiçi anlamadık.

Biz daha hiçi anlamaya çalışıyoruz.

Âdem aleyhisselamdan en az 10.000 yıl sonra, Tufan’dan hemen önce insanlık çok büyük bir teknolojiye ulaştı.

Bu medeniyet yani teknoloji gemi ile Tufan sonrasına taşındı. Fakat sonra bir yıkımla yok oldu.

Binlerce yıl sonra teknoloji Tufan’daki kadar olmasa da yine yükseldi. Yine yok oldu.

Hazreti Zülkarneyn ve belki en sonunda Süleyman aleyhisselam bu teknolojiye sahiplerdi.

Günümüzden 2000 yıl önce teknoloji olduğunu kesinlikle belgeleyen kalıntılar var.

Bu yükselişler ve yok oluşlar defalarca vuku buldu.

Çünkü insanlığın yaşı en az 400.000 yıldır.

Bir milyon yılı da bulabilir.

Biz atamız Âdem aleyhisselamdan bahsediyoruz.

Sapiens denen sahtekârlıklardan değil.

Maymunlardan değil.

Atamız Âdem aleyhisselamdır.

Beğenmeyen maymuna dede diyebilir.

Âdem aleyhisselam balçıktan yaratılmıştır.

Tufan zamanında yedinci tabaka muhtemelen biliniyordu.

Onlar belki de ışınlama ile yol alıyorlardı.

Haberleşmek için kullandıkları cihazlar havada görüntü oluşturuyordu.

Biz cep dedik. Eğer o günü görmüş biri bugün dünyaya gelse bana gülerdi.

Cep o kavim için çağdışı bir cihazdı.

Şimdikiler kızıyor, onlar üstüme gülerdi.

Kalırdık iki arada bir derede.

Yarınlarda teknoloji yükselince kalıntılar bulununca rücu edeceklerdir.

Ama bazıları maymundan geldiğinden asla rücu etmeyeceklerdir.

Çünkü aksi bir peygambere inanmayı gerektirir.

Maymundan geldik diyenler dinlere, peygamberlere inanmazlar.