Gizemli Gerçekler içeriğine geri dön

Kuran’da Sönmüş Yıldızlar Haber Veriliyor mu

Sönmüş Yıldız Nedir. 

Yıldız kümelerinin arasındaki uzay boşluğunda, yıldızların bulunmadığı yerlerde hidrojen ve helyumdan oluşan gazlar ve az miktarda diğer atomlardan oluşan toz bulutları vardır.

Bunlara nebula veya bulutsu adı verilmektedir. Boşlukta oldukları için aşırı derecede soğukturlar. Yıldızlardan çok uzak oldukları için de gözle görülemezler. Karanlık bir ortamdadırlar. Fakat çevredeki yıldızların ışığı ile aydınlanan nebulalar hayranlık uyandıran güzel ve renkli görüntüler vermektedirler.  Uzaydaki en güzel görüntüler bunlara aittir. Yarıçapları çok değişkendir.

Bunlardan bazıları Kalp (nebulası) Bulutsusu, (7500 ışık yılı uzaklıkta), Helix Bulutsusu (700 ışık yılı uzaklıkta, çapı 2.87 ışık yılı), Kelebek Bulutsusu (2700 ışık yılı uzaklıkta, çapı 0.7 ışık yılı), Yengeç Bulutsusu (6500 ışık yılı uzaklıkta, çapı 11 ışık yılı) ve Tarantula Bulutsusu (160 bin ışık yılı uzaklıkta ve 300 ışık yılı genişliğindedir).

Bu gaz bulutları çekimle birbirlerine yaklaşarak sıkışıp yoğunlaşırlar. Trilyonlarca ton gazın sıkışıp merkeze yaptığı basınçla ısınma başlar. Çekimden dolayı yoğunlaçma öyle yükselir ki merkezdeki sıcaklık milyonlarca dereceye yükselir. Sıcaklık 10 milyon dereceye ulaştığında hidrojen atomları yüksek hızlarla hareket etmeye ve birbirlerine çarpmaya başlarlar. Bu yüksek hızlı çarpışmalardan dolayı hidrojen atomları helyum atomlarına dönüşür. Yani hidrojen atom bombaları oluşmaya başlar, Güneşimizde olduğu gibi. Bu patlamalardan dolayı büyük bir enerji açığa çıkar. Artık bir yıldız oluşmuştur.

Güneşte her saniyede 600 milyon ton hidrojen helyuma dönüşür. Merkezde oluşan enerji ışık şeklinde yüzeye bir milyon yolda çıkar. Yani güneşteki patlamalar bir anda dursa Güneş bir milyon yıl yine ısı verir. Güneş aynı zamanda büyük bir enerji deposudur. Fakat patlamaların durması halinde soğumaya yüz tutacak güneş uzay boşluğuna bir milyon yıl ısı vermez.

Güneşin veya herhangi bir yıldızın hidrojeni azaldığında yıldız büzülmeye başlar. Buna yıldızın çökmesi denir. Artık yıldız büyük oranda helyumdan oluşmaktadır. Çökme o hale gelir ki önceki sıcaklıktan daha yüksek sıcaklığa ulaşır. Tekrar yükselen sıcaklıkla yıldızda dış katmanda kalan az miktardaki hidrojen tekrara helyum vermeye başlar. Bu aşamada yıldız dış kısımda tekrar genişlemeye başlar. Fakat hidrojenin bulunduğu katmanın iç kısmında bulunan çekirdek büzülmeye devam eder. Büzülmeden dolayı sıcaklık 100 milyon dereceye ulaştığında helyum yanarak karbon ve oksijen vermeye başlar.

Dış kısmında hidrojen, iç kısımda helyum yanmaya başladığında yıldız tekrar genişlemeye başlar. Öyle bir noktaya gelir ki başlangıçtaki hacminin bir milyar katına çıkar. Yıldızın bu haline kırmızı dev adı verilir. Bu halde iken dış kısımda bulunan gazlar yıldızdan uzaklaşarak uzay boşluğunda nebula oluştururlar. Tekrar başa dönerler. İç kısım ise çökerek sönmüş yıldızı oluşturur.

Güneşin büyüklüğündeki orta boy yıldızlar enerjileri tükenince sönmüş yıldıza dönüşeceklerdir. Sönmüş yıldızlar az da olsa kısmen ışın yayarlar.

Sirius yıldızı bir çift yıldızdan oluşmuştur. Yanmakta olan yıldıza Sirius A ismi verilmiştir. Güneşten 23 kat daha parlak bir yıldızdır. Dünyaya en yakın 7.yıldızdır. Çıplak gözle görülebilmektedir. Diğeri sönmüş bir yıldız, buna da Sirius-B ismi verilmiştir. Çapı dünya kadar olan bu sönmüş yıldızın kütlesi dünyanın 400 bin katıdır.

Arapça karşılığı Şira olan Sirius yıldızı Kuran’da Necm (yıldız demektir) suresinin 49. Ayetinde geçmektedir. “Şüphesiz O, Şi’râ’nın Rabbidir”. Bu iki yıldız 49.9 yılda dönüşü tamamlarlar. Necm suresinin 49 ve 9 ayetlerinin buna işaret ettiğini bildirenler vardır.

Şimdi Kuranı kerimde muhtemelen sönmüş yıldızdan bahseden ayete bakalım.

Tekvir (81) 15. Ayeti farklı mealleri.

  1. Yemin ederim o sinen yıldızlara
  2. Andolsun gizlenen yıldızlara.
  3. Andolsun sinenlere.
  4. Yemin ederim geri kalıp gizlenenlere.
  5. Yemin ederim geri kalıp gizlenenlere.
  6. Artık andolsun dönüp kaybolana.

Bu ayeti kerimede sönmüş yıldızlar bildiriliyor olabilir.

Yıldızlardan bir kaç ayette bahsedilmektedir.

Burada gece dahi görülemeyen, saklanan yıldızlardan bahsediliyor olabilir.