Gizemli Gerçekler içeriğine geri dön

Kuranı Kerim Tufan’da Yüksek Teknolojinin Varlığını Bildiriyor

Nuh suresinde Tufan’dan önce Hazreti Nuh’un kavmine nasihat ettiği bildirilmektedir.

Bu ayeti kerimede inanmayanlara ibret alması için Allahu Teâlâ’nın varlığının bir nişanı ve ihsanı olan bilim ve nimetlerden de bahsedilmektedir.

Nuh suresi 15. Ayetinde “görmediniz mi ki, yedi göğü nasıl tabaka tabaka yaratmıştır”.

Aynı surenin diğer ayetlerinde de şöyle buyurulmaktadır.

  1. Hâlbuki sizi muhakkak türlü türlü derecelerde yaratmıştır.
  2. Ve onlar da Ay’ı bir nûr kılmıştır, güneşi de bir çırağ yapmıştır.
  3. Ve Allah sizi yerden bir ot olarak bitirmiştir.

Bu ayeti kerimeler insanın anne karnında nasıl oluştuğunu, Ay’ın bir ışık kaynağı olarak Güneş’ten farklı olduğu, bunlardan yalnız Güneşin ısı verdiği ve ilk insanın nasıl oluştuğunu haber vermektedir.

Nuh Suresi Nuh aleyhisselamın başından geçenlerin anlatıldığı bir sure olduğu için 15. Ayette bildirilen “görmediniz mi ki, yedi göğü nasıl tabaka tabaka yaratmıştır” hitabı Nuh aleyhisselamın kavmine hitabı olsa gerektir. Tabi ki bu gelecek kavimlere de bir hitap olabilir. Doğrusunu Allahu Teâlâ bilir.

Eğer bu ayeti kerimede Nuh aleyhisselamın kavmine de hitap ediliyorsa Tufan’dan önce yeryüzünde günümüzde hayal dahi edemeyeceğimiz bir teknoloji vardı.

Onlar yedi kat göğü görebiliyordu. Biz bugün daha birinci semayı tam olarak keşfedemedik. Sahip oldukları teknoloji o kadar yüksek idi ki uzayın derinliklerini görebilmek için belki elektromanyetik dalganın dışında başka bir dalga kullanıyorlardı. Kâinatın en dış kısmından dünyaya gelen ışık en az 10 milyar yıl almaktadır. Bu belki yüz milyar ışık yılıdır. Uzayı tanımada daha işin başındayız. Görünen bu âlem ikinci semanın yanında denizde bir nohut tanesi gibidir. Yani görünen bu sema henüz göremediğimiz 2.Semaya göre çok çok küçüktür. 2. Sema da 3. Sema yanında öyledir. Ya yedinci semanın büyüklüğü yanında dünya bir hiç kalır. Esamesi okunmaz.

Yedinci semanın dışında Kürsi vardır. Bakın ayeti kerime ve hadisi şeriflerde ne buyuruluyor.

Bakara-255 ayeti;

“O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır”.

Bütün göklerden maksat yedi kat gök olduğunu anlaşılmaktadır. Doğrusunu Allahu Teâlâ bilir.

Talak Suresi 12. ayeti

“Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz”.

Mülk Suresi 3. ayet

“O ki, birbiriyle ahenk yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun”?

Hadisi şeriflerde buyurulanlar.

“Yedi gök, Kürsî içinde bir kalkanın içine atılmış yedi para gibidir.”

Bir başka hadiste de Kürsî’nin Arş içindeki küçüklüğü şöyle tasvir edilir:

“Arş içinde Kürsî, bir çöle atılmış demir bir halka kadardır.”

Şunu önemle ifade edeyim ki yedi gök atmosferin yedi tabakası değildir.

Dikkat ediniz Sümer tabletlerine göre ilk insanla Tufan arasında 240.000 yıl fark vardır. Bizim hesaplamalarımıza göre ise bu fark yaklaşık 24.000 yıldır. Sümer kayıtları ya tutulurken veya okunurken hata yapılmış olabilir. Bin yıla varan uzun ömürlerin bulunduğu bu kadar yıl içinde elbette teknoloji bir yere gelecekti ve gelmiş olduğu ayeti kerimeden anlaşılıyor. Yani CEP TEL o teknolojinin yanında çok ilkel kalır. “Uzay yolu” dizisinde konuşanlar hiçbir vasıta olmadan hava içinde birbirlerine görünürler ve konuşurlar. Acaba öyle mi konuşuyorlardı. Bu konuşmaya bir isim verelim.

100-200 yıl sonra teknoloji çok gelişip geçmişte yüksek teknolojinin varlığına ait izler bulununca o zamanki insanlar da cep tel dediğimiz için bizi yadırgayacaklar. Yedi kat göğü görenler acaba hangi iletişim vasıtasını kullanıyor olacaklar. Belki kıyamete kadar adı cep tel kalacak. Fakat o cep telefonları bugün hayal dahi edemediğimiz hususiyetlere sahip olacaktır. Yerin kilometrelerce derinliğini ayna gibi gösterecektir. Bedeninin bütün yapısını, anne karnında bebeğin resmini, analiz sonuçlarını, bir taşın, suyun, sıvının analizini ve daha pek çok bilgiyi haber verecektir.