Gizemli Gerçekler içeriğine geri dön

Yosunlar

Yosunlar (alg, algae, seaweed, fitoplankton)

Kuranı kerimde bildirilen ikinci varlık yosunlardır. Bakara suresi 164. Ayetinde bildirilen çok önemli bir husus vardır. Bu ayette denizlerde yüzüp giden, insanlara fayda veren “fulk” isimli bir varlıktan bahsedilmektedir. Bütün meallerde “fulk” kelimesinin gemi olduğu bildirilmektedir. Ayetin Diyanet İşleri mealine bakalım.

Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır”.

Bu ayeti kerimede bildirilenlerin hepsi Allahu Teâla’nın insanlara fayda vermesi için yarattığı şeylerdir. İnsanların iradesi ile, çalışması ile yarattığı şeyler değildir. Ayette bahsedilen olaylarda insanların hiç bir etkisi yoktur. Meallere göre gemi hariç, çünkü gemilerin idaresinde Allahu teala insanların iradesini yaratmıştır. Yukarıda bildirilenlerin tamamının meydana gelmesinde insanların iradesini yaratmamıştır. Teknoloji yükselince bir bölgede bulunan rüzgârların, bulutların yönü değiştirilebilir, insanlığın faydasına kullanılabilir. Bu farklı bir durum.

Meallerin aksine bu ayette geçen “fulk” kelimesinin gemi olmaması gerekir. Eski Arapçada “fulk” yüzen bir cisim demektir. Yüzen sadece gemi değildir. Elbette insanların yaptıklarını da yaratan Allahu tealadır. Ancak bu ayette konu edilen her şeyin insanların eli ile olmadığına mana vermek, fulk kelimesine insanların iradesi ile giden gemi değil kendiliğinden akıp giden, kendiliğinden yüzen bir cisim olduğunu söylemek daha doğru olsa gerek. Ayeti kerimede bu yüzüp gidenler balıklar da değildir. Çünkü onlar da kendi iradeleri ile giderler. Peki, bu nedir.

Deniz, göl ve bazı nehirlerin ekosisteminin önemli bir bölümünü yosunlar yani algler oluşturmaktadır. Bilim Dünyası’nda algae olarak bilinirler, deniz yosunlarına seaweed de denir. Yosunların boyutları, ağırlıkları ve şekilleri çok büyük farklılaşmalar gösterir. Boyutları birkaç mikrondan 60 metreye, ağırlıkları ise mikrogramdan birkaç tona kadar değişebilir. Çok basit yapıda olanları olduğu gibi yüksek bitkilerdekine benzer gelişmiş yapıda olanları da bulunmaktadır. Dev yosun olarak bilinen Macrocystis pyrifera 60 metre uzunluğa erişir. Günde 61 cm kadar uzar. Büyüme rekoru bunlara aittir. Büyük yapılı yosunlara kelp de denmektedir. Bu tip yosunlar okyanusların ormanlarıdır. Tek hücreli alglere mikroalg denilmektedir. Balıklar bunlarla beslenirler.

Fitoplanktonların canlı hayata olan faydaları

Atmosferin oksijeninin %70’ini üretirler.

Global ısınmaya engel olurlar, sera etkisini azaltırlar.

Yağışlarda önemli rol oynarlar.

Deniz kirliliğini önlerler

Havadaki CO2’i kullanarak miktarını düşürürler.

Canlı hayatın besin zincirinin ilk halkasıdır. Uzakdoğu’da olduğu gibi bütün Dünya’da geleceğin önemli gıda maddesidirler.

Tarımın arttırılmasında gübre olarak büyük öneme sahiptirler.

Ağaçların zararlılardan korunmasında ilaç olarak kullanılmaktadırlar. Zararsızdırlar.

Gelecekte yan etkileri az yeni ilaçların eldesinde kullanılacaklardır.

Potansiyel yakıt kaynağıdırlar.