İstanbul içeriğine geri dön

Yüzer Adalar

Ege, Akdeniz ve Okyanus Açıklarında Binlerce Kişilik “Yüzer Adalar

Yakın Geleceğin Muhteşem Deniz ve Okyanus Tur Vasıtaları

Bilimsel Konferansların Adresi

Liderlerin Toplantı Yeri

Deniz ve okyanuslarda, karaya bir kaç km mesafede, kıyı açıkları boyunca yüzlerce, binlerce km yol katedebilen, turist sayısı onbinleri bulan “Yüzer Adalar” yarınlarda bütün dünyada kullanılacaktır. 

Teknoloji, ihtiyaç, eğlence ve hırs geleceğimizi şekillendirmektedir.  

Yarış hep devam ederken her alanda yeni ürünler ortaya çıkmaktadır. 

Peki yarınlarda başka ne gibi ürünler ortaya çıkacaktır. 

Pek çok.

Bunlardan yalnız bir tanesine değineceğim.

“Yüzer Adalar”

Destanlarda yer almayan, peri masallarının ötesinde, dile hiç düşmeyen bu adalar bir gün gelecek güneş gibi gerçek olacaktır.

Hayal değil bir gerçek, romantizm değil belki doğacak bir ihtiyaç, hırs değil günümüzün teknolojisi ile inşa edilebilecek bir ürün. 

İşte bir gün gelecek nüfusu bin, on bin hatta yüzbini bulan “Yüzer Adalar” dünyanın her tarafında deniz ve okyanuslarda sessizce yol alacaktır.

Gelecekte Ege ve Akdeniz kıyı açıklarında gemilerin seyahati gibi onlarca kilometrekareyi bulan “Yüzer Adalar” hissedilmeyen bir hızla yol alacaklardır.

Adalarda binlerce turist bulunacaktır.

“Yüzer Adalar” muhteşem bir tatil beldesi, sağlık merkezi, gençlere bilim sevgisini aşılayan bir yer ve spor tesisleri olarak ünleneceklerdir.

Bu adalar geleceğin denizlerde doğacak yıldızlarıdır. 

Dubai’de oluşturulan adalar sabittir.

Bu adalar ise mevsimlerin değişmesine göre dünyanın başka bölgelerine gidebilecektir.

“Yüzer Adalar” kısımlarına ayrılarak dar boğazlardan geçebilecek, şekil değiştirebilecek ve ekleme yapılarak büyütülecektir.

Farklı ülkelerin “Yüzer Adaları” bir araya gelerek tek bir ada oluşturabilecektir. Böylece iki veya daha fazla “Yüzer Ada” arasında ticaret, sosyal aktivite ve spor müsabakaları yapılabilecektir. 

Dünyanın pek çok ülkesinden motosikletliler bir araya geldiği gibi, yine pek çok ülkeden muhtemelen herbiri onbinlerce kendi ülkesinin vatandaşını taşıyan onlarca belki yüzlerce “Yüzer Ada” bir araya gelecektir. Böyle bir kaynaşma o tarihe kadar vukubulmamış olacaktır. Bir araya gelen “Yüzer Adalardaki” insan sayısı milyonu geçecektir. 

“Yüzer Adaların” güvenliği uluslararası anlaşmalarla sağlanacaktır.

“Yüzer Adalar” gemi hüviyetinde ulusal ve uluslararası sularda yolculuk yapabilecektir.

“Yüzer Adalarda” nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 5000 kişiyi geçmeyecektir. 

Küçük adalarda ada içi ulaşım özel sağlık durumlarının dışında yaya, büyük adalarda elektrikli vasıtalarla olacaktır. 

Yolculuk süresi bir kaç haftadan bir kaç aya kadar olabilecektir.

Kısa vadeli tatillerde ada ayrıldığı yere geri döner. Adaya gelme ve adadan ayrılma aynı yerden yapılır. 

Uzun vadeli tatiller için adaya gelme ve adadan ayrılma günleri belirlenmiş olacaktır.

Ayda bir veya iki kez bir yolcu gemisi ile bu işlem yapılabilir veya hiç yapılmaz. 

Adaların hızı güvenli bir şekilde arttırılabilmelidir.

Adanın seyahati boyunca kıyılara uzaklığı ulusal ve uluslararası karasuları dikkate alınarak iç denizlerde bir kaç km, okyanuslarda çok daha fazla olabilir. 

Ege ve Akdeniz sahillerinde bunu gerçekleştirdiğimiz taktirde ülkemizin turizmine inanıyorum ki müthiş katkı sağlayacaktır.

Başlangıçta 50-100 kişilik veya daha az kişi için yapılabilir.

Bilahare daha büyükleri inşa edilebilir. 

İnanıyorum ki denize kıyısı olan bütün dünya kopyalamaya başlayacaktır.

İç kısımlarda büyük göllerde dahi uygulayabilirler.

Yunanistan belki başkaldıracaktır ama o da deneyecektir.

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Türkiye’nin kıyı şeritlerinin uzunluğu; Ege Denizi 2.805 km (%33.66), Karadeniz 1650 km (%20.34), Akdeniz 1.577 km (%20.07), ve Marmara Denizi 927 km (%11.20) kıyı şeridi toplam uzunluğu 6959 kilometredir. Geriye kalan diğer yüzdeyi boğazlar ve ada kıyıları oluşturmaktadır. 

Yaklaşık 4400 km uzunluğundaki Ege ve Akdeniz kıyı bölgesi turizm açısından çok önemlidir, Karadeniz ve Marmara kıyılarının turizm için pek önemi yoktur.

Bu kıyılar elbette daha fazla değerlendirilebilir. Özellikle turizm bölgesi olan Ege ve Akdeniz sahil açıklarında “Yüzer Adalar” inşa edilebilir. Kare, dikdörtgen ve daire şeklinde en az 1000 x 1000 metre ebadında yani bir kilometrekarelik adaların inşası turizme çok şey kazandırır inancındayım. Tabi ki daha büyük ve küçük ölçekte adalar da yapılabilir. Devlet ada kurabilmelidir ve kurmak isteyenlere belirli şartlar altında izin vermelidir.

Yakın gelecekte özellikle Akdeniz sahillerinde ve dünyanın birçok bölgesinde bir ile  yüz kilometrekare arasında yüzlerce hatta binlerce “Yüzer Ada” inşa edilecektir.

Bu mutlaka gerçekleşecektir. Gelişmiş ülkeler Afrika’da toprak kiraladıkları gibi başka ülkelerde sahilleri kiralayarak adalar kuracaklardır. İç ve dış turizme büyük katkı sağlayacaktır. Hele çocuklarda unutulmaz hatıralar bırakacaktır.

Bu adalarda ihtiyaca göre bir veya birden fazla odalı tek, iki veya üç katlı evler inşa edilebilir.

Adaların %90 kadarı yeşil alan olarak ayrılır. Bir kilometrekarelik (bir milyon metrekarelik) bir adanın %10’una yani 100 bin metrekaresine ev ve diğer tesisler yapılır. Ev sayısı binalar 1-3 katlı yapılırsa ortalama 60 metrekareden 1000-3000 arası ev inşa edilebilir. Yani bir kilometrekarelik bir “Yüzer Adanın” nüfusu beş bini bulur.

Her türlü spor tesisleri, kapalı ve açık yüzme havuzları, çocuklar için park ve eğlence tesisleri kurulabilir. Bundan başka özellikle eğitim, konferans ve diğer ihtiyaçlar için onlarca, yüzlerce ve binlerce kişilik ayrı ayrı toplantı salonları inşa edilebilir.

Adalar bilimsel konferansların merkezi olabilir. 

Rehabilitasyon için sağlık tesisleri kurulabilir.

Çiçek bahçeleri kurulmalıdır.

Evlerin üstü ve hatta her katın aynı veya farklı yönlerindeki balkonlar suni bahçe yapılabilir.

Hiçbir tesisin üstü çatı olmamalıdır, ya yeşillik veya arı petekleri konmalıdır.

Küçük de olsa tatlısu havuzu yapılmalıdır.

Bir teleskopla da olsa uzay gözlemevi kurulmalıdır. 

Bilim ve bilim kurgu merkezi kurulmalıdır. Bu merkezde çocuk ve gençlere yönelik bilimi sevdirme deney ve araçları sergilenir.

Adada atık uzay araçları veya prototipi, radar, teleskop ve diğer teknoloji ürünleri bulundurulur. Sualtı araştırmaları ve başka bilimsel aktiviteler yürütülür.

Adaya inşasında tatil, sağlık, bilim ve spor tesisi hüviyeti kazandırılmalıdır.

Adaya helikopter ve adanın büyüklüğü esas alınarak küçük uçaklar için pist yapılabilir.

Adaların kıyı kenarları aralıklarla küçük yarımada ve koylar oluşturacak şekilde inşa edilir. Bu yarımadalara süper lüks evler, oteller inşa edilir.

Adalar kıyıların biraz açıklarında inşa edilmelidir. Böylece kıyı bölgesinde su altındaki canlılara zarar verilmesi önlenir. Adaların hareketli olması da canlılara zararı önler.

Enerji ihtiyacı için doğalgaz asla kullanılmamalıdır. Sıvı yakıt kullanılmalıdır. Yakıt bacalarına mutlaka filtre takılarak adanın atmosferinin kirlenmesi önlenmelidir. Dalga ve rüzgâr enerjisinden de istifade edilebilir. Binaların yan duvarlarına, çatıya güneş panelleri konabilir.

Yüzer adalar için olması gerekenler.

Adalardaki tesisler satılamaz. Adaya sahibi devlet, tek kurum veya tüzel kişidir. Yalnız kiralanır. Adanın içinde mülkiyet hakkı olmaz. Adanın hepsinin mülkiyet hakkı olmalıdır.

Her türlü güvenlik tedbiri alınmalıdır.

Mutlaka sağlık tesisi bulunmalıdır.

Arıtma tesislerinin kurulması olmazsa olmazdır.

Kira süresi bir yılı geçmemeli ve denetlenmelidir.

Ülke sınırlarında olsun veya olmasın kanunlara aykırı bir şey yapılmamalıdır. Turizm maksadının dışında asla kullanılmamalıdır.

Adada alerjiyi önlemek için sokak ve evcil hayvanlar barındırılmamalıdır.

Mutfak ve banyo suları da arıtılmalıdır. Atık sıvı yağlar, deterjanlar, hatta suda çözünmüş sabunlar asla deniz suyuna verilmemelidir. 

Arıtılmış suda bakteri ve virüs bulunmamalı, su denize verilmeden önce bol miktarda ultraviyole ışınına tabi tutulmalıdır. 

Sabun elbette suyu kirletir, çünkü esası yağ asididir. 

Yağmur suları toplanabilmelidir.

Yıldırım, şiddetli fırtına, yangın ve diğer afetlere karşı asgari düzeyde tedbir alınmalıdır.

Mobil telefonun dışında telsiz ile kıyıdaki kurtarma istasyonları ile irtibat sağlanabilmelidir.

Adada bir helikopter her zaman hazır bulunmalıdır.

Adadaki topraklarda organik gübre kullanılmalıdır, hormonlu gübre asla kullanılmamalıdır.

Deniz trafiğini aksatmamalıdır.

Askeri maksatla kullanılmamalıdır.