MARS içeriğine geri dön

Mars’ta Atmosfer Oluşturmak

Gelecekte bir kavmin uzaydakileri öldürmek için silah kullanacağı hadisi şerifde bildirilmektedir. Anlaşılıyor ki insanoğlunun uzayda bir adresi olacaktır. Postanın üzerinde Ay’a mı, Mars’a mı, Venüs’e mi gideceği yazılacak. Dünya’dan uzay araçları paketi yörüngeye kadar taşıyacak. Daha sonra belki başka uzay araçları ile paket yolculuğuna devam edecek. Kim bilir belki Mars’ta İstanbul isminde bir şehir kurulacak. Ay’daki iki İstanbul’u ayırmak için paketin üstüne “Dünya-İstanbul” veya “Mars-İstanbul” yazacak.

  • Al sandık sevgiliye yollanırsa
  • Gider ta Zühre yıldızı da olsa

Peki Mars’ta insanların ve tabi ki bitkilerin ve hayvanların yaşayabileceği bir atmosfer nasıl oluşturulur.  Bu atmosferde oksijen ve karbondioksit yüzdesi nasıl sabit tutulur. Bunun için denizlere ihtiyaç var, deryalar dolusu su nasıl temin edilir. Tarım için toprak nasıl oluşturulur. Canlı hayatın devamı için gerekli elementler nereden nasıl temin edilir. Ve bunun gibi sorulacak pek çok soru cevap bulmayı bekler.

Bu sorulara teknolojiler cevap verecektir. Gelişen teknolojiler ve ucuz sınırsız enerji kaynakları imkânsızı imkân dahiline getirecektir. Misal Ay’da yanacak hiç bir şey olmadığı gibi yanacak bir şeyi yakan oksijen de yoktur. Ancak Ay’ın bütün yüzeyinde bir veya daha fazla km yüksekliğe çıkan alevler oluşturmak bilimsel olarak mümkündür. Güneş sisteminin herhani bir yerinde mevcut olan (Jüpiter) amonyak yüksek magnetik alanlarla uzay boşluğuna alınıp, boşlukta saatte birkaç yüzbin veya bir milyon km hızla Ay üzerinde çarptırıldığında Ay yüzeyinde km’lerce yükseklikte alevler oluşur. Yüksek hızlı çarpmadan dolayı amonyaktaki hidrojen Ay’daki kayalarda bulunan metal oksitlerle reaksiyona girerek bir yanma oluşturur. Su oluşturur. Alevler bütün Ay yüzeyini kaplar. Ay’ın hiç görülmediği bir günde Ay dolunay halinde görülür.

Ay’da atmosfer oluşturulsa dahi çekim gücünün azlığından dolayı atmosferini kaybeder. Ay’da kapalı alanlarda üsler kurulur. Ay’da bulunan ve nükleer enerjide önemli bir yere sahip olan Helyum-3 izotopu işlemek için Ay yüzeyi cazip bir yerdir. Atmosfer oluşturmak için Mars ve Venüz en uygun olanlardır.

Mars ve Venüste atmosfer oluşturmak gelecekte bilim adamlarının önemli ve vazgeçilmez bir hedefi olacaktır.

Gerekli gazlar diğer gezegenlerden sağlanacaktır.

Jüpiter ve Satürn gaz olmasaydı ve Venüste karbondioksit  olmasaydı Mars ve Venüste atmosfer oluşturmak imkânsız olurdu.

Gaz halindeki gezegenler gelecekte uzaydaki hayat için hammadde kaynağı olacaktır.

Ayeti kerimede “yerde ve gökteki her şeyi sizin için yarattım” buyurulmaktadır. Biz günümüzün bilimi ile bu ayeti kerimenin ne manalar içerdiğini tam olarak bilemeyiz. Biz bu ayetin ne manalara gelebileceğini aralayan bir konuya temas edeceğiz.

Katı gezegenlerde üs yapıp orada nadir elementleri işlemek, hammadde kaynağı olarak kullanmak ve savunma maksatlı üsler kurmak herkesin aklına gelir. Peki, birer gaz devi olan Jüpiter ve Satürn ne işimize yarar. Hemen cevap vereyim. Olmasaydılar olmazdı. Ne olmazdı. Mars’ta atmosfer oluşturulamaz ve üzerinde bitki, hayvan ve insanların yaşadığı deniz, göl ve ırmakların bulunduğu bir toprak oluşturulamazdı.

Teknoloji yeterli derecede yükselince Mars’ta atmosfer, bitki örtüsüne sahip karalar ve denizler oluşturmak mümkündür. Bunun için gerekli olan su, karbondioksit, azot ve diğer maddeler başka gezegenlerden temin edilir. Günümüzdekinden çok yüksek bir teknolojiye ve sınırsız denebilecek bol temiz nükleer enerjiye sahip Dünyanın oksijen kaynağı olan karbondioksidi Venüs atmosferinden, suyu Jüpiter’in Europa, Gandymade uydularından temin etmesi mümkündür.

Jüpiter’in atmosferinden istenilen maddeler magnetik alanda atmosfer dışına çekilerek hızlandırılır ve gezegene gönderilir. Bu nasıl olacak, nasıl seçici olarak bazı maddeler atmosferden alınacak. Her maddenin bir magnetik özelliği vardır ve madde yalnız o magnetik değerde bir çekimin etkisinde kalır. Mesela Jüpiter atmosferinde pek çok çeşitli gaz bulunmaktadır. Biz yalnız bunlardan birini belirli bir magnetik alanda atmosferden çekip alabiliriz. Tabi ki burada enerjiyi düşünmeyeceğiz. Enerji o tarihte problem olmayacak.

Yine uzayda oluşturulacak manyetik alanlarla CO2 Venüs’ün atmosferinden uzayın boşluğuna çekilir ve bir manyetik alan içinde büyük bir hızla Mars’a gönderilir. Mars yüzeyindeki kayalara çarpan CO2 saf karbon ve oksijene ayrılacağı gibi, kayalardaki metal oksitlerle reaksiyona girerek metal karbonatları, metal karbürleri oluşturacaktır. Tabi ki yüksek bir ısı açığa çıkacak Mars yüzeyinde alevler yüzlerce binlerce metreye ulaşacaktır. Mars alev alev yanacaktır.

Atmosfer oluşturmak için gerekli azot ve hidrojen (H2) Jüpiter’den sağlanacaktır. Uygun bir manyetik alanda seçimli çekimle Jüpiter’in atmosferinden amonyak, hidrojen ve gerekli diğer gazlar uzaya alınır. Bir manyetik alan içinde hızlandırılarak Mars’a gönderilir. Büyük bir hızla yüzeye çarpan amonyak H2 ve azota ayrışacaktır. H2 CO2 ile reaksiyona girerek su ve küçük moleküllü karbonik asitlere ve C, H2 ve O2 içeren diğer küçük bileşiklere dönüşecektir. Amonyak CO2 ile bir gübre olan amonyum karbonatı oluşturacaktır. Azot dioksit oluşup bu da su ile reaksiyona girerek çok güçlü bir asit olan nitrik asidi (HNO3), bu asit de karadaki taşlarla reaksiyona girerek metal nitratları meydana getirecektir.

Mars atmosferinde başta O2, N2, CO2, NO2, NO, H2O ve gaz halinde bulunan diğer binlerce çeşit organik madde oluşacaktır. Atmosferde çok şiddetli kasırgalar oluşacaktır. Suyun oluşması ile birlikte atmosferde yıldırımlar meydana gelecek ve bu gazların büyük bir kısmı yağmurla birlikte yere inecektir. Yerde büyük sellerin akabinde küçük göller oluşacak akabinde bazıları deniz ve okyanusları oluşturacak kadar genişleyecektir.

Atmosferde yalnız O2, N2, H2O, bir miktar CO2 ve eser miktarda diğer gazlar kalacaktır. Diğer gezegenlerden getirilen CO2, NH3 ve diğer gazlar Mars atmosferinin atmosfer basıncını dünya atmosfer basıncı ile aynı değere getirecek kadar olacaktır. Bu çok karmaşık bir hesaptır. Bilgisayarlar geliş hızını, açısını, yerin kaya yapısını, mevcut atmosferin kimyasal yapısını, her türlü reaksiyon ihtimalini, yerde toprak oluşumu için gerekli maddelerin miktarlarını, oluşacak deniz ve okyanuslarda çözünecek maddelerin miktarlarını hesaplayarak gerekli gazların miktarını belirleyecektir.

Jüpiter’in Europa uydusu yüzeyinde 10-30 km kalınlığında ve sıcaklığı eksi 160 0C ile eksi 220 0C arasında değişen buzul tabakası bulunduğu tahmin edilmektedir. Yüzeydeki bu buzulun altında 100 km derinliğinde sıvı sudan oluşan bir okyanusun bulunduğu sanılmaktadır. Bu su dünyadaki bütün okyanuslardan 2-3 kat daha fazla olduğu hesaplanmıştır. Dünya’daki suyun Ganymede’de 6, Titan’da 11 katı su bulunmaktadır.