TUFAN içeriğine geri dön

Sümerler ve Gerçekler

 1. Sümerler kaybolan bir teknolojiye şahit olmuşlardır.
 2. Bunu kendileri tabletlerde bildiriyorlar.
 3. Sümer kayıtları çok yıkıcı bir silahtan bahsediyor.
 4. Sümerleri helak eden de güçlü bir silah olmalı.
 5. Bu kadar yıkıcı bir silah ancak nükleer bir silah olabilir.
 6. Nitekim bölgede nükleer patlama ile oluşan tektitler bulunmuştur.
 7. Teknoloji yıkıldıktan sonra tabletlere yazmışlardır.
 8. Teknoloji yıkılmadan önce yüksek bir medeniyete sahiplerdi
 9. Kazılarda bunlar ele geçebilir.
 10. En son ulaşılan teknoloji izleri günümüzden yaklaşık 2000 yıl öncesine kadar izler taşımaktadır.
 11. Bağdat pili, Antikythera mekanizması bunlardandır.
 12. Bunlar kaybolan bir teknolojinin son izleridir.
 13. Hindistan’da da bu izler bulunmaktadır.
 14. Milattan önceki ilk 3000 yıl teknolojinin Ortadoğu ve Hindistan’da yok olduğu dönemdir.
 15. Muhtemelen G. Amerika kıtasında da benzer olaylar yaşandı.
 16. Sümerler Tufandan önceki zaman için 241.200 yıldan bahsederler.
 17. Fakat birden ömürleri 28.000-36.000’den 1200 yıla düşürürler.
 18. Yani Sümerlerin Tufan öncesi ile ilgili kayıtlarındaki ömürlerdeki rakamlar elbette yanlıştır. Bir sıfır fazladır.
 19. Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında 15.000-24.000 yıl zaman farkı vardır.
 20. Sümer kayıtlarındaki hata düzeltilirse bu rakam 24.000 yılı bulmaktadır.
 21. Tabletlerde Tufandan sonrası binlerce yıldan bahsedilir.
 22. Yani kendilerinden çok önce vuku bulmuş gerçek Tufanı tabletlerde haber veriyorlar.
 23. Sümerlerin başından gerçek Tufan ASLA geçmemiştir.
 24. Sümerler Tufanı Kopyalamıştır.
 25. Sümerlere muhtemelen peygamber gelmiştir.
 26. Sümerler Tufanı ya kendilerine gelen peygamberden veya nakille gelen bilgilerden aldılar.
 27. Niçin geçmişte yüksek teknolojinin varlığı saklanıyor ki.
 28. İnsanın maymundan geldiğini iddia etmek için.
 29. Başka hiçbir şey için değil.
 30. “İnsanoğlu teknolojiye ilk kez ulaştı” fikri dinleri yıkmaya ahdetmiş bir yapılanmanın ürünüdür.
 31. Çünkü onlar maymundan geldiğimizi iddia ederler.
 32. Bizimkiler Hazreti Adem’den geldiğimizi söyler ama “geçmişte yüksek teknoloji vardı” diyene karşı çıkar.
 33. Bilmeden dinsize destek olur.
 34. Sümerler muhtemelen sahip oldukları teknoloji ile ilk insanın yaşını ve Tufanın ne zaman olduğunu bulmuşlardı.
 35. Sümer kayıtlarında tanrılardan bahsediliyor.
 36. Hikâye daha başında çuvallıyor.
 37. Yani tabletlerdeki dini içerikli bir yazıya asla güvenilmeyeceği anlaşılıyor.
 38. Bir haftada tahtadan yapılan gemi Kuranı kerimde bildirilen Tufana asla dayanamaz.
 39. Gemiye zift taşınıyor. Zift kapalı alanda çok zararlı bir maddedir.
 40. Kürek yapılıyor ama hiç kullanılmıyor.
 41. Kralın yaptırdığı gemi küreksiz gemi olur mu?
 42. Tufanda suların altında kalan sarayını adamına bırakıyor.
 43. Kralın sarayı korumasız olur mu? Adamı sarayı sulardan mı korumuş.
 44. Geminin boyandığı, altın ve gümüşün alındığı ve bol bol hayvan kesildiği.